doc. Ing.

Jiří Bureš

Ph.D.

FAST, GED – docent

+420 54114 7136
bures.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Projekty

 • 2018

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat pořízených moderními měřickými technologiemi pomocí nástrojů GIS, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2016

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Vlivy vnějšího prostředí na výsledky automatizovaného monitoringu při stavbě londýnského metra , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Řešení masivních úloh v GIS, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Dolování geo-prostorových dat z disponibilních standardních datových zdrojů prostřednictvím GIS, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  Integrovaný multidisciplinární výukový informační systém pro GIS, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail