doc. Ing.

Jiří Bureš

Ph.D.

FAST, GED – vedoucí ústavu

+420 54114 7136
Jiri.Bures@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Výzkum využití progresivních technologií sběru geodat a jejich kompatibility mezi CAD, GIS, BIM a DTM v rámci digitalizace životního cyklu staveb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Vytvoření modelu BIM společného datového prostředí (CDE) pro výuku, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Výzkum využití technologií GIS a BIM v procesech digitalizace životního cyklu staveb, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat pořízených moderními měřickými technologiemi pomocí nástrojů GIS, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2016

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Vlivy vnějšího prostředí na výsledky automatizovaného monitoringu při stavbě londýnského metra , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  SŽDC: Metodika budování - Bureš, zahájení: 07.10.2014, ukončení: 30.04.2015
  Detail

  Řešení masivních úloh v GIS, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Klasifikace údajů o uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu, zahájení: 08.03.2013, ukončení: 30.04.2013
  Detail

  Dolování geo-prostorových dat z disponibilních standardních datových zdrojů prostřednictvím GIS, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2006

  Integrovaný multidisciplinární výukový informační systém pro GIS, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail