doc. Ing.

Jaroslav Juračka

Ph.D.

FSI, LÚ – ředitel ústavu

+420 54114 2234
juracka@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor:Letadlová technika
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2005, doc., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2005-dosud, docent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2001-2005, odborný asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2000-2006,vedoucí Zkušebny letecké techniky, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2000-2001,asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 1999-2000,technický pracovník, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 1998,základní vojenská služba,
 • 1997-2006, OSVČ: Vývoj, projektování a konstrukční změny letecké techniky,

Vědeckovýzkumná činnost

 • Projekt TAČR – NCK: TN01000029 Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (2019-2020), řešitel
 • Projekt TAČR – Epsilon: TH03010434 TL-5000 (2018-2021) – spoluřešitel
 • Projekt MPO – TRIO: FV30216 Progresivní technologie výroby (2018-2021), spoluřešitel
 • Projekt MPO – TRIO: FV30106 Stream Turbo (2018-2021), spoluřešitel
 • Projekt MPO – TRIO: FV20698 STREAM TRAINER (2017-2020), spoluřešitel
 • Projekt TAČR – Epsilon: TH02010072 JET-Ověření spolehlivosti výsuvného pomocného systému s proudovým motorem pro vysokovýkonný kluzák (2016-2020) – spoluřešitel
 • Projekt MŠMT – OpVVV: 02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826 Centrum pokročilých leteckých technologií, (2016-2022) , spoluřešitel
 • Projekt MPO-OP PIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004574 Moderní kompozity s aplikací vysoko-modulárních vláken (2016-2019) - spoluřešitel
 • Projekt MPO-TRIOII č. TH02010072 JET-Ověření spolehlivosti výsuvného pomocného systému s proudovým motorem pro vysokovýkonný kluzák (2016-2019)- spoluřešitel.
 • Projekt TAČR – Centra kompetence TE02000032, Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (20142015-2019)-řešitel
 • Projekt 7RP EU č: FP7-INCO-2011-6-294311, KhAi-ERA – „KhAI-ERA—Integrating the National Aerospace University "KhAI" into ERA“, program INCO 2011 - spoluřešitel
 • Projekt 7RP EU č: CSA-SA-FP7-REGPOT-2010-1-264084, CEDESA – „Centre of Excellence for the Design of Efficient and Safe Aircraft“, program REGPOT 2010 - řešitel
 • Projekt VaVPI – NETME “Nové technologie pro strojírenství“ (divize letadlové a automobilní techniky)– vedoucí výzkumného programu
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FI-TI4/513 “ Stavebnice čtyřmístného kompozitového letounu TL 4000“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FI-TI2/557“ MOSTA – Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FI-TI1/326 “Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FR-TI1/274 “Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla (ENTIS)“ - spoluřešitel
 • Projekt 6RP EU č. AIP5-CT-2006-030888 – integrovaný projekt CESAR “Cost Effective Small Aircraft“ - spoluřešitel,
 • Projekt 6RP EU č. AST-CT-2006-031038 – streps projekt CELPACT “Cellular Structures for Impact Performance“, spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – IMPULS, č. FI-IM4/041 “ Dokončení vývoje malého víceúčelového dopravního letounu EV – 55 Outback“ – spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TANDEM, č FT-TA4/044 “ Integrace vlivu námrazy na letové výkony a vlastnosti do všech fází vývoje malého dopravního letounu včetně certifikace dle CS-23 a FAR 23 – spoluředitel,
 • Projekt MŠMT, č.1M0501: Centrum leteckého a kosmického výzkumu, tajemník rady a řešitel dílčího úkolu D6 Únava kompozitních konstrukcí
 • Projekt MPO ČR – IMPULS “Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV-55 D-smart“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TANDEM “Vytvoření integrovaného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby letadlových konstrukcí“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – IMPULS “Vývoj vysokovýkonného kluzáku G304 S“ – spoluřešitel
 • Projektový úkol FP 320052, Výzkum chování 3D kompozitních tkanin pro zavedení do výroby leteckých potahů, VUT v Brně,
 • Projekt MŠMT, č. LN00B051 Centrum leteckého a kosmického výzkumu, tajemník rady a řešitel dílčího projektu B3,
 • spoluúčast na projektu MPO č. FB-CV/20/98 Rozvoj center průmyslových center a technologií, Projekt: Podpora vývoje letounu nové generace VUT 100,
 • spoluúčast na projektu č. FP 359573, Zařízení a metodika pro výzkum provozních vlivů na vlastnosti kompozitních dílů letadel,VUT v Brně,
 • spoluúčast na projektu č. FP 369576, Program výpočtu únosnosti tenkostěnných konstrukcí,

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 28.02.2011 - 28.03.2011

  MERL, Hitchin, UK
  Materials Engineering Research Laboratory Limited, Hitchin, Hertfordshire, UK, stáž v rámci projektu CEDESA
  úvazek 100%

Doplňující informace:

 • 2006, Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, Technische Universität Braunschweig, stáž v rámci projektu Sokrates-Erasmus

Univerzitní aktivity

 • 2015-obchodní pilot, letový instruktor Letecké školy VUT
 • 2012-doposud, ředitel Letckého ústavu
 • 2010-2011, člen akademického senátu FSI
 • 2006-2012, zástupce ředitele Letckého ústavu
 • 2003-2011, tajemník Centra leteckého a kosmického výzkumu

Mimouniverzitní aktivity

 • člen České společnosti pro mechaniku při Akademii věd České republiky
 • člen Technické komise Letecké amatérské asociace, kategorie vrtulníky a vírníky

Projekty

Lze definovat podíl na vývoji následujících letadel:

 • TST-3 Aplin: pevnostní výpočty na lehkém kluzáku
 • TST-10 Atlas: pevnostní výpočty na lehkém kluzáku
 • VUT 100 Cobra: výpočty zatížení pro prvotní návrh
 • VUT 001 Marabu - konstrukční práce, schvalovací proces, organizace stavby prototypu
 • VUT 061 Turbo - konstrukční práce, schvalovací proces, organizace stavby prototypu
 • VUT 081 Kondor - konstrukční práce, schvalovací proces, organizace stavby prototypu
 • C 172 T - zástavba turbovrtulové jednotky: schvalovací proces, organizace zástavby

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

6

Citace ostatní (bez autocitací)

20

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Zástupce ČR v International Council of the Aeronautical Sciences