Ing.

Jan Odstrčilík

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6687
odstrcilik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; GAZÁREK, J.: vessels_program_v3.1; Software pro segmentaci cévního řečiště na snímcích sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 4
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; NOVOTNÝ, A.: RNFL_detection_v2.0; Software pro detekci výpadku ve vrstvě nervových vláken na sítnici. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 4
  Detail

 • GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.: RNFL_reg_2.0; Software pro detekci fokálního výpadku vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy. Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; BUDAI, A.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.: Fundus gold standard database; Gold standard database for evaluation of fundus image segmentation algorithms. Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg a Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství.. URL: http://www5.informatik.uni-erlangen.de/research/data/fundus-images; http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www5.informatik.uni-erlangen.de/research/data/fundus-images;, počet stažení: 1
  Detail

 • GAZÁREK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; ODSTRČILÍK, J.: OCT_blood_vessel_tree_2.1; Software pro rekonstrukci cévního řečiště z dat optické koherentní tomografie. Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J.: applet_seg_v01; Applet for quantitative evaluation of automatic vessel segmentation methods. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J.: rnfl_direct_v01; Software pro určení směrovosti vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy u snímku pořízených fundus kamerou. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.: gammaest_v1.0; Software for gamma value estimation in fundus images. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M.: funlin_v1.0; Software for linearization of color fundus images. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.: DFT (Depth of Field Target); Fantom pro experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.: MWEK_v01; Softwarové rozhraní MATLAB-WEKA pro klasifikaci obrazu. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.: MATclass_v1.0; Univerzální klasifikační rozhraní pro programové prostředí MATLAB. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 10, Brno.. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.