Ing.

Jan Novotný

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

novotny.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994 - 2002 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem
 • 2002 - 2007 magisterské studim, Ústav fyzikálního inženýrství, ÚFI FSI VUT v Brne
 • 2007 - Diplomová práce na téma:Návrh systému pro automatické nastavení vzorku do ohniskové vzdálenosti objektivu v sestave laserové spektroskopie
 • 2007 - 2012: doktorské studim, Ústav fyzikálního inženýrství, ÚFI FSI VUT v Brne, Disertační práce na téma:Dálkově řízená laserová spektroskopie (LIBS) 

Přehled zaměstnání

 • 01.08.2011 - ...

  Ústav fyzikálního inženýrství
  odborný asistent, vývoj a výzkum v oblasti technologie LIBS v rámci Laboratoře laserové spektroskopie
  úvazek 0,05-1

 • 01.10.2012 - ...

  CEITEC VUT
  postdoc, vývoj v aplikační oblasti spektroskopie laserem indukovaného plazmatu, výzkum v oblasti rentgenové tomografie, výuka optických předmětů
  úvazek 1

Pedagogická činnost

Od roku 2007 v rámci doktorského studia. Výuka praktických laboratorních a teoretických cvicení:

 • Metrologická fyzika (XMF)
 • Metody a prostredky technické diagnostiky(XTD)
 • Fotonika
 • Fyzika I
 • Geometrická optika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Laserová spektroskopie (LIBS)
 • Dálková laserová spektroskopie (Remote LIBS) 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

107