Ing.

Jan Novotný

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

novotny.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KAISER, J.; LIŠKA, M.; NOVOTNÝ, J.: LIBS Autofocus; Systém automatického zaostřování na vzorek v aparatuře laserové spektrometrie (LIBS). A2/519. (funkční vzorek)
  Detail

 • KAISER, J.; LIŠKA, M.; MALINA, R.; NOVOTNÝ, J.: LIBS chamber; Interakční komora. A2/519. URL: http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni. (funkční vzorek)
  http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; MALINA, R.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.: Remote LIBS; Laboratorní sestava pro dálkovou laserovou spektroskopii. Laboratoř laserové spektroskopie, A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • PROCHAZKA, D., KAISER, J., MALINA, R., NOVOTNÝ, J., PETRILAK, M.: Libs3D 2.0; Program pro ovládání LIBS, DP LIBS a LIBS + LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: htp://physics.fme.vutbr.cz/libs. (software)
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; PROCHAZKA, D.; MALINA, R.: Autofocus 2; Jednotka pro automatické zaostřování laserového svazku v sestavě laserové spektroskopie (LIBS). Laboratpř laserové spektroskopie, A2/519, ÚFI, FSI, Tehcnická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.: LIBS sestava; Opto-mechanický systém pro měření intenzity laserového záření. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: lqLIBS; Sestava pro měření kapalných vzorků pomocí metody jednopulzní a dvoupulzní metody LIBS a LIBS+LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.: Reflexní laserový fokusér; Sestava pro dálkovou fokusaci laserového svazku. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.; PROCHAZKA, D.: Interakční komora LIBS; Interakční komora pro aplikace LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOUŘIL, J.; NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.: Sběrná optika; Optomechanická soustava pro sběr záření laserem buzeného plazmatu. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; PETRILAK, M.: Zaměrovací kamera; Zaměřovací modul pro dálkový LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, místnost A3/609, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.: BioDot; Vakuová jednotka pro přípravu vzorků kapalných suspenzí. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Laboratoř laserové spektroskopie, mistnost A3/609. (funkční vzorek)
  Detail

 • BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: Mobilní modul; Mobilní modul pro interakční komoru. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, Technická 2, 616 69 Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • KURUC, M.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; KLUS, J.; KAISER, J.: Vakuový systém; Systém regulace atmosféry. Laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, J.: Vakuový systém; Systém regulace atmosféry. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A3/609, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADA, M.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: LibsControl 1.0; LibsControl. Laboratoř laserové spektroskopie A3/609, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (software)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; KAISER, J.; PETRILAK, M.: Interakční komora LIBS; Interakční komora pro aplikace LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fm.vutbr.cz. (prototyp)
  http://libs.fm.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; KAISER, J.; PETRILAK, M.; KŘUPKA, I.; PROČEK, J.: rLIBS; Mobilní zařízení pro dálkovou spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Remote LIBS). Laboratoř A3-609, Technicka 2, Brno, 616 69. URL: http://materialovy-vyzkum.cz/x_project-001/. (prototyp)
  http://materialovy-vyzkum.cz/x_project-001/, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J.: Klecová interakční komora v1; Klecová interakční komora pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu. laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.