Ing.

Jakub Kůdela

Ph.D.

FSI, ÚAI OAI – odborný asistent

+420 54114 3358
Jakub.Kudela@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; SZÁSZIOVÁ, L.; ŠRAMKOVÁ, K.; KŮDELA, J.; ERYGANOV, I.; BOUDA, Z.; SUZOVÁ, J.; POPELA, P.; PAVLAS, M.: V9 TIRSMZP719; Certifikovaná metodika pro provádění dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR včetně revize prognózy (Výsledek V9). Produkt byl předán uživateli výsledku: Ministerstvo životního prostředí, 720 Odbor odpadů Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Ing. Gabriela Bulková, e-mail: gabriela.bulkova@mzp.cz, tel.: +420 267 122 711. Produkt byl zveřejněn na stránkách MŽP (viz níže). (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.