Ing.

Jakub Kůdela

Ph.D.

FSI, ÚAI OAI – odborný asistent

+420 54114 3358
Jakub.Kudela@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Benchmarking derivative-free global optimization methods, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2023

  Metody umělé inteligence v inženýrských aplikacích., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Industry 4.0 a metody umělé inteligence., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TIRSMZP719, Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2017

  Vývoj a aplikace moderních dekompozičních metod v oblasti stochastického programování, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Využití moderních statistických metod pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail