Detail produktu

Certifikovaná metodika pro provádění dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR včetně revize prognózy (Výsledek V9).

ŠOMPLÁK, R. SMEJKALOVÁ, V. ROSECKÝ, M. SZÁSZIOVÁ, L. ŠRAMKOVÁ, K. KŮDELA, J. ERYGANOV, I. BOUDA, Z. SUZOVÁ, J. POPELA, P. PAVLAS, M.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika stanovuje postup pro prognózu produkce všech odpadových frakcí. Cílem je sjednocení přístupů používaných v ČR k prognózování produkce odpadu. Metodika byla využita pro tvorbu software TiramisO spravovaného MŽP. Novost metodiky je podložena rozsáhlou rešerší vypracovanou v rámci výsledku V5. Dílčí výsledky byly publikovány do odborného časopisu a na mezinárodních konferencích.

Klíčová slova

prognóza produkce odpadu; certifikovaná metodika; TiramisO; komunální odpad

Datum vzniku

25. 11. 2021

Umístění

Produkt byl předán uživateli výsledku: Ministerstvo životního prostředí, 720 Odbor odpadů Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Ing. Gabriela Bulková, e-mail: gabriela.bulkova@mzp.cz, tel.: +420 267 122 711. Produkt byl zveřejněn na stránkách MŽP (viz níže)

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek