doc. Ing. arch.

Ivo Boháč

Ph.D.

FA, UPP – vedoucí

+420 54114 6683
bohac@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  MOGGERT, M. a kol. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. první. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2022. 158 s. ISBN: 978-80-214-6038-6.
  Detail

 • 2020

  HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. 118 s. ISBN: 978-80-214-5841-3.
  Detail

  HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 70 s. ISBN: 978-80-214-5840-6.
  Detail

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ADAMEC, E.; MOGGERT, M.; RYŠKOVÁ, M. Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 100 s. ISBN: 978-80-214-5850-5.
  Detail

 • 2019

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

 • 2018

  BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury. Století sakrální architektury. Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN: 978-80-214-5637-2.
  Detail

 • 2017

  BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5570-2.
  Detail

  ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy. Průmyslové dědictví Moravy. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5580-1.
  Detail

  BOHÁČ, I. ZOO in the 21st century. In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. ARKEOS 42. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017. s. 129-144. ISBN: 978-989-99131-4-1. ISSN: 0873-593X.
  Detail

  HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5568-9.
  Detail

  HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5569-6.
  Detail

  BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN: 978-80-214-5597-9.
  Detail

 • 2016

  BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5327-2.
  Detail

  BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina). Brno: VUT v Brně, 2016. 218 s. ISBN: 978-80-214-5329-6.
  Detail

  BOHÁČ, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brně. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Brno: 2016. ISBN: 978-80-7204-947- 9.
  Detail

  BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2016. s. 7-33. ISBN: 978-80-7204-947- 9.
  Detail

  BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na  škole architektury v Brně. Architektura. Brno: 2016.
  Detail

 • 2015

  BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; ČERMÁKOVÁ, M. FA + FaVU, ústavy teorie. In FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-160. ISBN: 978-80-214-5296-1.
  Detail

 • 2012

  HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449-0436.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.