doc. Ing. arch.

Ivo Boháč

Ph.D.

FA, UPP – vedoucí

+420 54114 6683
bohac@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.

Umělecké výstupy

 • BOHÁČ, I.: EFI SPA HOTEL Brno. real:interier celé budovy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.03.2020 - 10.12.2020. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.: Davidův mlýn v Hodoníně u Kunštátu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, -. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.: 700.let Řádu rytířů Kristových. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.07.2019 - 15.09.2019. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.; HANDL, D.; HUDÍNKOVÁ, V.; KOTEK, P.; VRŠANOVÁ, D.: Proměny Vyškova - nové využití areálu pivovaru. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.06.2019 - 23.06.2019. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.; MIŠÁK, O.; PROCHÁZKA, M.: Zámek v Račicích, rekonstrukce. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2019 - 29.03.2019. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.: Století sakrální architektury. gal:Diecézní muzeum, Česká republika, Brno, 15.06.2018 - 30.09.2018. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E.; HRUBÝ, J.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.: Arnoldova vila, možnosti a limity památkové péče. gal:Moravské zemské muzeum, Česká republika, Brno, 02.02.2018 - 01.04.2018. (architektura)
  Detail

 • BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.; ZEMÁNKOVÁ, H.: Staronové městské lázně. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 29.01.2018. (architektura)
  Detail

 • HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.: Architektonická interpretace archeologických nálezů. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Česká republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014. (architektura)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.