Detail publikace

Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie

HRABEC, J. HRUBÝ, J. ŠUGLOVÁ, D. BOHÁČ, I.

Originální název

Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie

Anglický název

The architectural interpretation of archaeological finds of history of our coutry.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ve spolupráci s odborníky z oblasti historie a archeologie budou vytvářeny digitální modely architektonických objektů, případně jejich souborů, objektů, které tvořily základní kameny osídlování našeho území a jejichž podoba v průběhu staletí upadla v zapomnění. Smyslem práce je zvyšování úrovně vědomostí a odbornosti studentů, rozvíjení mezioborové spolupráce v rámci řešitelského týmu a zároveň popularizace a zviditelňování práce pedagogů a studentů na veřejnosti.

Anglický abstrakt

In collaboration with experts from the fields of history and archeology will be created digital models architectural objects, or their files, objects of that formed cornerstones of settlement our territory and whose appearance over the centuries fell into oblivion. Purpose of this work is to increase the level fo knowledge and skills students develop interdisciplinary cooperation in the tesearch team and the popularization and advocacy work of teachers and students in public.

Klíčová slova

Architektura; historie; archeologie; nálezy; prostorové modely

Klíčová slova v angličtině

Architecture; history; archeology; findings; 3D models

Autoři

HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I.

Rok RIV

2012

Vydáno

14. 11. 2012

Nakladatel

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Místo

Brno

ISSN

0449-0436

Periodikum

Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC

Ročník

48

Číslo

51

Stát

Česká republika

Strany od

352

Strany do

360

Strany počet

12

BibTex

@article{BUT90201,
  author="Josef {Hrabec} and Jan {Hrubý} and Darina {Havlík} and Ivo {Boháč}",
  title="Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie",
  journal="Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC",
  year="2012",
  volume="48",
  number="51",
  pages="352--360",
  issn="0449-0436"
}