prof. Ing.

Ivan Křupka

Ph.D.

FSI – proděkan pro vnější vztahy, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

+420 54114 2723
krupka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 10:00-10:30

Garantované programy

D4Z-PStroje a zařízení
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Garantované předměty

9EXTExperimentální metody v tribologii
Česky, celoroční, FSI, ÚK
TK2Konstrukce přístrojů a optomechanika II
Česky, letní, FSI, ÚFI
ZKRVýzkumný a vývojový projekt
Česky, zimní, FSI, ÚK

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024