doc. MVDr.

Helena Zlámalová Gargošová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – docent

+420 54114 9436, +420 54114 9498, +420 54114 9568
zlamalova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Environmentální analýza a technologie, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  test tp, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education/NETCHEM, zahájení: 03.10.2016, ukončení: 24.12.2019
  Detail

  Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace praktických cvičení z předmětu ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, zahájení: 15.10.2010, ukončení: 13.12.2013
  Detail

 • 2009

  Inovace předmětu praktikum z ekotoxikologie , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  MSM6215712402, Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail