Ing.

Filip Toman

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – vědecký pracovník

Filip.Toman@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Filip Toman, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Optimalizace procesů a paliv pro nižší emise, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Experimentální ověření vlivů charakteru proudění páry na součinitel přestupu tepla při kondenzaci páry ve vertikální trubce, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail