doc. Ing.

David Salamon

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-11 – vědecký pracovník

+420 54114 9717
david.salamon@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. David Salamon, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  High Entropy Carbides: Investigating Processing Strategies for Improved Fracture Toughness, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  SS06020061, Recyklace odpadních brusných kalů jejich využitím pro výrobu pokročilé keramiky, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Investigation of doped BaTiO3 structural evolution by In-situ TEM heating, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Novel route of reactive sintering towards high entropy ceramics and composites, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Vývoj a aplikace moderních metod keramické technologie pro přípravu pokročilých keramických materiálů pro strukturní, biologické a funkční aplikace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Multiple-cell cultures testing of bioceramic scaffolds selectivity, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Migration of dopants in electroceramic during the cold sintering, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2020

  TK03020005, Inovativní technologie výroby vysokoteplotních izolačních prvků pecních systémů, zahájení: 01.08.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.10.2021
  Detail

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  LTT18013, Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Zářením stimulované reakce a přenos hmoty keramických materiálů, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  TE02000162, Centre of advanced materials and technologies for protection and safety enhancement, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2013

  Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds, zahájení: 01.05.2013
  Detail

  GA13-02476S, Extrémně rychlé beztlakové slinování pokročilé keramiky bez tvorby trhlin, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail