Ing. arch.

Barbora Ponešová

Ph.D.

FA, UPT – odborný asistent

+420 54114 6652
krejcova@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  GALEOVÁ, N.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture. Cyprus: University of Cyprus, Nicosia, 2021. s. 323-334. ISBN: 978-9925-553-29-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Sites without Awareness. Acta Geoturistica, 2020, roč. 10, č. 2, s. 47-56. ISSN: 1338-2292.
  Detail | WWW

 • 2019

  FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Pouť nebo turismus?. 2019.
  Detail

  PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N. Primary Architecture. 2019.
  Detail

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. 160 s. ISBN: 978-80-214-5826-0.
  Detail

 • 2018

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí. Zlatý řez, 2018, č. 40, s. 60-67. ISSN: 1210-4760.
  Detail | WWW

 • 2016

  HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 236 s. ISBN: 978-80-87967-09-6.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 346 s. ISBN: 978-80-87967-08-9.
  Detail

 • 2015

  KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 128 s. ISBN: 978-80-214-5303- 6.
  Detail

 • 2014

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Akupunktura krajiny. Prostor pro novodobého poutníka. In Krajina jako dílo. Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2014. s. 46-49. ISBN: 978-80-214-5083- 7.
  Detail

 • 2012

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Atlas zelené architektury. Atlas zelené architektury. Brno: VUT v Brně, 2012. ISBN: 978-80-214-4366-2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.