doc. Ing.

Alexandr Knápek

Ph.D.

FSI, ÚFI – externí spolupracovník

knapek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.

Výuka