doc. Ing.

Petr Mlýnek

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6960
mlynek@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Aplikace dynamických systémových modelů pro zajištění kybernetické bezpečnosti systémů energetických rozvoden , zahájení: 01.07.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

  Konverze a skladování energie_Eco&Stor, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

  FW10010203, Zvýšení efektivity výrobních procesů pomocí UWB lokalizační infrastruktury, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  FW09020082, Platforma digitalizace výroby a logistiky na principu nepřímého sledování, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  FW08010048, Vizuální komunikace a navigace v reálném čase pro složky záchranného systému pomocí rozšířené reality a 5G konektivity , zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Studie komunikačních technologií a řešení pro AMM v souladu s legislativou ČR/EU, zahájení: 29.05.2023, ukončení: 29.09.2023
  Detail

  DP002 -Řízení, chránění a efektivní provoz distribučních sítí a průmyslových energetických systémů, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  SS06020416, Systém detekce a kvantifikace srážek pomocí sítí mikrovlnných spojů, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Kybernetická bezpečnost elektronických komunikačních a informačních systémů a sítí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  TK05020114, Smart Charging a V2G komunikace pro AC nabíjecí stanice, zahájení: 01.02.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  FW06010490, Krypto portál chytrého měření, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2022

  Testování kybernetické bezpečnosti chytrých elektroměrů, zahájení: 25.08.2022, ukončení: 17.10.2022
  Detail

  Testování kybernetické bezpečnosti chytrých elektroměrů 1, zahájení: 06.04.2022, ukončení: 01.06.2022
  Detail

  VJ02010016, Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  TK04020195, Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  VB01000028, Platforma pro sdílení obrazu v reálném čase během bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí pro IZS s analýzou obsahu pomocí umělé inteligence, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TN01000007, Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  Bezpečný Smart Metering (SeSMe), zahájení: 01.07.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Koncepční studie rozvoje FVE ve městě Brně, zahájení: 16.04.2021, ukončení: 03.11.2021
  Detail

 • 2020

  Optimalizace dálkové komunikace elektroměrů „point-to-point“ , zahájení: 16.06.2020, ukončení: 28.04.2023
  Detail

  FW01010548, Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  FW01010200, Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních a systémů a jejich využití pro zabezpečení kritických infrastruktur, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  VI20192022111, Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury, zahájení: 01.09.2019, ukončení: 31.08.2022
  Detail

  Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav , zahájení: 01.08.2019, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  FV40366, Datový monitoring pro zvýšení spolehlivosti procesů chytrých továren, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40309, Monitorování, vyhledávání, detekce, navádění a zaměřování pomocí obrazu z dronu - systém vidění pro obranné systémy a IZS složky, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  FV40371, Pokročilý systém pro vnitřní 2D a 3D lokalizaci v reálném čase pro automatizaci, vizualizaci a řízení výrobních procesů v Průmyslu 4.0 – řešení na bázi MEMS a PDoA/AoA hybridních metod, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  VI20192022132, Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti , zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  TK02030013, Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TK02030146, Inovativní systém řízení a monitoringu nn a vn napěťových hladin energetických sítí chytrých měst, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TJ02000332, Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výzkum a vývoj modulárního systému nabíjení elektromobilů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Pokročilé metody hluboké inspekce v aplikační vrstvě pro obranu proti dnešním hrozbám, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Experimentální prostředí pro výzkum, evaluaci a testování distribuovaných datových systémů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Návrh systému umožňující vznik decentralizovaných energetických celků, zahájení: 27.02.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Operativní řízení tarifu a zátěže, zahájení: 21.01.2019, ukončení: 27.01.2019
  Detail

 • 2018

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Využití LPWAN technologií pro monitorování katodické ochrany, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 01.01.2019
  Detail

  Výzkum efektivních kryptografických metod pro zvýšení bezpečnosti nastupujících komunikačních technologií v oblasti Internetu věcí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TJ01000381, Pokročilé behaviorální modely aplikační vrstvy pro efektivní analýzu provozu v podnikových sítích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2019
  Detail

 • 2017

  Analýza možnosti využití sampled values v R22kV Medlánky, fáze 1, zahájení: 27.11.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation, zahájení: 16.10.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Měření BPL komunikace, zahájení: 12.09.2017, ukončení: 29.09.2017
  Detail

  Analýza možností měření U měřidlem na OPM s vyhodnocením možnosti zpětné vazby pro řízení na OPM, zahájení: 11.09.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Posudek nezávislé autority včetně vyjádření schválení závěrů přínosů aplikace prvků inteligentních sítí, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 27.09.2017
  Detail

  FV20487, Inteligentní řešení pro zvýšení efektivity a automatizace pracovního procesu pro implementaci konceptu Průmysl 4.0, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Studie a meření - komunikační technologie pro SG, zahájení: 12.07.2017, ukončení: 30.10.2017
  Detail

  Externí podpora pro pracovní tým P13 – Telekomunikační síť, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 11.12.2017
  Detail

  Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Testování elektroměrů, zahájení: 24.01.2017, ukončení: 03.02.2017
  Detail

  Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Analýza možností a přínosů breaker/limiter, zahájení: 09.12.2016, ukončení: 09.02.2017
  Detail

  Návrh optimální strategie řešení vlastní komunikační infrastruktury distribuční společnosti , zahájení: 21.11.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Problematika breaker/limiter – benefity, náklady, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 19.12.2016
  Detail

  Využití bezdrátových technologií pro přenosy technologických dat v PREdistribuce, a. s., zahájení: 13.07.2016, ukončení: 12.12.2016
  Detail

  Studie a výběr nejvhodnější komunikační technologie pro konkrétní use case - Smart grid a provoz mřížkové sítě v lokalitě Brno, zahájení: 18.03.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

  VI20162018007, Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení energetických sítí a identifikaci hrozeb v energetické infrastruktuře, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Návrh metodiky hodnocení pilotních Power Line Communication projektů, zahájení: 18.05.2015, ukončení: 31.08.2015
  Detail

 • 2014

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

  GP14-29084P, Nové metody pro využití úzkopásmové datové komunikace po silnoproudých vedeních v chytrých sítích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace diplomových seminářů a modernizace experimentálně-měřícího pracoviště pro řešení závěrečných projektů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace a rozšíření vybavení v laboratoři bakalářských a diplomových projektů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Inovace předmětů zaměřených na problematiku zpracování číslicových signálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail