prof. Ing.

Martina Klučáková

Ph.D.

FCH – Professor

+420 54114 9410
klucakova@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

Projects

 • 2022

  Analysis of porosity evolution in permanent grassland soil through the seasons and the impact of climate change: Primary study, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  STABILIZACE SUSPENZÍ MAGNETOREOLOGICKÝCH KAPALIN PŘÍDAVKEM ADITIV, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vývoj senzorů na bázi nanoporézních membrán s řízenou iontovou propustností, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Optimalizace aplikačních forem huminových látek, zahájení: 05.08.2013, ukončení: 19.11.2013
  Detail

  Lignohumáty - druhá etapa, zahájení: 05.06.2013, ukončení: 14.09.2013
  Detail

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GPP106/11/P697, Experimentální studium a počítačové modelování difúze nízkomolekulových látek v polyelektrolytových gelových nosičích, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Modernizace úloh "Kryoskopie" a "Rovnováha kapalina-pára dvousložkové směsi" v Praktiku z fyzikální chemie I, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  GA104/08/0990, Ultrazvuková spektroskopie ve studiu kompexace huminových látek, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Multimediální výuka chemie pro FSI, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Studium vlivu organických příměsí na termickou stabilitu huminových kyselin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Inovace předmětu Chemie pro magisterské a bakalářské studium FSI, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  GP104/02/D036, Komplexotvorné procesy v systémech s charakteristickým obsahem huminových látek, zahájení: 01.09.2002, ukončení: 31.08.2005
  Detail

  ME 145, Využití sorpčních vlastností huminových kyselin pro enviromentální účely., zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail