prof. Ing.

Martin Vrbka

Ph.D.

FME, IMID DT – Professor

+420 54114 3237
Martin.Vrbka@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Projects

 • 2022

  Tření a mazání implantátů malých kloubů vyráběných aditivní technologií 3D tisku kovů, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  Vývoj biokompatibilního polymerního dentálního laku s nano stříbrem inkorporovaným do fluoridu sodného, zahájení: 30.07.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2020

  Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem, zahájení: 01.06.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  LTAUSA17150, Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Testování biotribologických vlastností materiálů, zahájení: 10.11.2016, ukončení: 15.11.2016
  Detail

 • 2015

  Testování biotribologických vlastností materiálů, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 08.10.2015
  Detail

 • 2014

  Studium tření, opotřebení a mazání kloubních náhrad, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  NT14267, Vliv složení kloubní kapaliny na utváření mazacího filmu v TEP kyčle , zahájení: 01.05.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Inovace předmětu Konstruování strojů - převody, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Inovace předmětu Metoda konečných prvků, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Inovace předmětu Výpočtové nadstavby pro CAD, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  GP101/06/P035, Studium vlivu defektů třecích povrchů na rozložení tlaku v mazacích filmech, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky vyvinutých kyčelních kloubů dětí a dospělých, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail