prof. Ing.

Luděk Žalud

Ph.D.

FEEC, UAMT – Professor

+420 54114 6495
zalud@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

Projects

 • 2023

  FW08010050, Optoelektronický a komunikační systém pro robotický průzkum, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Výzkum pokročilých metod a technologií v oblasti kybernetiky, robotiky, umělé inteligence, automatizace a měření , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  VJ02010036, Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  AI4CSM - Automotive Intelligence for/at Connected Shared Mobility, zahájení: 01.05.2021, ukončení: 30.11.2024
  Detail

 • 2020

  ArchitectECA2030 - Trustable architectures with acceptable residual risk for the electric, connected and automated cars, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  RICAIP - Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production, zahájení: 01.09.2019, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  AI4DI - Artificial Intelligence for Digitizing Industry, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  NewControl - Integrated, Fail-Operational, Cognitive Perception, Planning and Control Systems for Highly Automated Vehicles, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.03.2023
  Detail

  NCK KUI - subproject Artificial intelligence, autonomous and cooperative transport systems, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  NCK KUI - subproject Robotic operations in hazardous environments and intelligent maintenance , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  DEK BIM FUTURE BUILDING , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Analýza chování řidičů s vybraným neurologickým onemocněním , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Robotika pro Průmysl 4.0, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  AUTODRIVE - Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  8A16003, ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Objektivizace postavení hlezenní kosti při hodnocení Foot Posture Index optickým snímačem Kinect, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  TH01020862, Systém pro automatickou/automatizovanou detekci/monitorování radiační situace a lokalizaci horkých zón, založený na inteligentní multifunkční detekční hlavě použitelné pro stacionární a mobilní platformy vč. bezobslužných., zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Datová fúze maticových optických snímačů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TE01020197, CAK3 - Centrum aplikované kybernetiky 3, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2011

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Moderní metody a prostředky v automatizaci , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA102/09/1897, Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GD102/09/H081, SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  Laboratoř teleprezence a robotiky, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  1ET100750408, Digitální video-senzorický systém záchranného robotu, zahájení: 01.06.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Autonomní a teleprezenčně ovládané miniroboty, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 12.12.2002
  Detail