Project detail

Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je efektivní podpora studentů zejména doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie (P2613) na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, umělé inteligence a robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření a počítačového vidění. Projekt podporuje vědecko-výzkumnou činnost doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi.

Description in English
Main focus of the project is to effectively support PhD program in Electrical Engineering and Communication (P2613) in the areas of intelligent control and identification algorithms, artificial intelligence and robotics, communications networks, process automation systems, methods and means of automated measurement and computer vision. The project supports the research activities of PhD students and exchange of knowledge between them.

Keywords
senzory, měření, regulace, robotika, počítačové vidění, průmyslová automatizace

Key words in English
sensors, measurement, control, robotics, computer vision, industrial automation

Mark

FEKT-S-14-2429

Default language

Czech

People responsible

Abdulrahman Wassem, Ing. - fellow researcher
Anděra Luděk, Ing. - fellow researcher
Babinec Tomáš, Ing. - fellow researcher
Baránek Radek, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Buchta Luděk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burian František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burlak Vladimír, Ing. - fellow researcher
Červinka Luděk, Ing. - fellow researcher
Číp Pavel, Ing. - fellow researcher
Dobias Michal, Ing. - fellow researcher
Feilhauer Petr, Ing. - fellow researcher
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Florián Tomáš, Ing. - fellow researcher
Franek Lešek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gábrlík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gogol František, Ing. - fellow researcher
Graf Miroslav, Ing. - fellow researcher
Haupt Daniel, Ing. - fellow researcher
Havlíková Marie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holek Radovan, Ing., CSc. - fellow researcher
Honec Peter, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Honzík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Horák Karel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hynčica Ondřej, Ing. - fellow researcher
Hynčica Tomáš, Ing. - fellow researcher
Chromý Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jelínek Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jílek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Jura Pavel, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaňa Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Jan, Ing. - fellow researcher
Kříž Vlastimil, Ing. - fellow researcher
Lebeda Aleš, Ing. - fellow researcher
Lepka Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Macho Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Málek Petr, Ing., CSc. - fellow researcher
Malounek Petr, Ing. - fellow researcher
Otava Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Papež Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pásek Jan, Ing., CSc. - fellow researcher
Petrová Lenka - fellow researcher
Petyovský Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pikula Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Piši Daniel, Ing. - fellow researcher
Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pohl Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pohl Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Richter Miloslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stibor Karel, Mgr. - fellow researcher
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šír Michal, Ing. - fellow researcher
Šolc František, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Šťastný Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tůma Martin, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Uher Miroslav, Ing. - fellow researcher
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vágner Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valach Soběslav, Ing. - fellow researcher
Vašina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Veselý Ivo, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vodička Jan - fellow researcher
Vomočil Jan, Ing. - fellow researcher
Zámečník Dušan, Ing. - fellow researcher
Zbranek Pavel, Ing. - fellow researcher
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

HORÁK, K.; ČERVINKA, L. Visual Measurement of Material Segregation in Steel Wires. In 24TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION. Procedia Engineering. Zadar: Elsevier, 2014. p. 518-525. ISSN: 1877-7058.
Detail

LEBEDA, A.; PIVOŇKA, P. Comparison of Offline Identification Methods on Bounded AutoRegressive Polynomial Models. In 15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014. 2014. p. 301-305. ISBN: 978-1-4799-3527-7.
Detail

BUCHTA, L. Dead-Time Compensation Method with Harmonic Compensator. In Proceeding of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. první. Brno: LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00, Brno, 2014. p. 57-61. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

ABDULRAHMAN, W. Diagnosis of Liver Tumors Using Image Processing. International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), 2014, vol. 3, no. 4, p. 1-8. ISSN: 2278-0181.
Detail

OTAVA, L. Surface Mounted PMSM Stator Winding Fault Modelling. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Tábor 43a, 612 00, Brno: Litera, 2014. p. 72-76. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

BUCHTA, L. Dead-Time Compensation Method Using Kalman Filter in the Vector-Controlled AC System. In 20th Internacional Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: 2014. p. 387-392. ISBN: 978-80-214-4984-8. ISSN: 1803-3814.
Detail

BUCHTA, L.; POHL, L. Dead-Time Compensation Strategy with Adaptive Harmonic Compensator. In 2014 International Conference on Applied Electronics. první. Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614, Plzeň.: Západočeská universita v Plzni, 2014. p. 59-62. ISBN: 9788026102762.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. An Experimental Comparison of Laser Interferometer Methods for Accurate Determination of Resonant Frequencies in a Turbine Wheel Assembly. In Proceedings of the 21st International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Peking: International Institute of Acoustic and Vibration, 2014. p. 1-8. ISBN: 978-83-62652-66-2. ISSN: 2329-3675.
Detail

BARÁNEK, R. Motor Failure Detection for Multicopters. In Proceedings Of The 20th Conference Student EEICT 2014 Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2014. p. 52-56. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. Free-field calibration of MEMS microphone array used for acoustic holography. In Proceedings of the 21st International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Peking, Čína: 2014. p. 1-8. ISBN: 978-83-62652-66-2. ISSN: 2329-3675.
Detail

KLEČKA, J.; HORÁK, K. 2D Slam for Indoor Environment. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: Litera, 2014. s. 62-64. ISBN: 978-80-214-4923-7.
Detail

HORÁK, K. Classification of Segregation Level in Steel Wires by Image Processing. In The Conference Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin, Germany: IEEE, 2015. p. 665-668. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

HORÁK, K.; FLORIÁN, T. Visual Monitoring of Water Organisms for Ecotoxicology Inspection. In 22nd Annual Conference Proceedings, Technical Computing Bratislava 2014. Prague: Institute of Chemical Technology (Kanag - tisk, s.r.o.), 2014. p. 31-36. ISBN: 978-80-7080-898-6.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Měření parametrů podélného letu letounu. In Sborník příspěvků z 14. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2014. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 129-135. ISBN: 978-80-7231-970-1.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Verification of Aircraft Longitudinal Model Using Flight Simulator. Transport Means 2014 Proceedings of 18th International Conference, 2014, vol. 18, no. 1, p. 137-140. ISSN: 2351-4604.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Modelling and Simulations of Longitudinal Flight. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 228-233. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

JIRGL, M.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. The Dynamic Pilot Behavioral Models. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2015. p. 1192-1197. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JIRGL, M.; BRADÁČ, Z. Human Reliability in Man-Machine Systems. In 25th DAAAM International Symposium. Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2014. p. 1207-1214. ISBN: 978-3-901509-99-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z.; PIKULA, S. Measurement of Temperature Dependence in the Piezoelectric Active Element of a Knock Sensor. In Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering. Melbourne, Victoria, Austrálie: The Australian Acoustical Society, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-0-909882-04-4.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. Comparison of patch acoustic holography methods for confined space. In Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering. Melbourne, Victoria, Austrálie: The Australian Acoustical Society, 2014. p. 1-10. ISBN: 978-0-909882-04-4.
Detail

CHROMÝ, A.; ŽALUD, L. Novel 3D Modelling System Capturing Objects with Sub-Millimetre Resolution. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2014, vol. 12, no. 5, p. 476-487. ISSN: 1804-3119.
Detail

BARÁNEK, R.; ŠOLC, F. Model-Based Attitude Estimation for Multicopters. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2014, vol. 2014, no. 5, p. 501-510. ISSN: 1804-3119.
Detail

KŘÍŽ, V.; GÁBRLÍK, P. UranusLink - Communication Protocol for UAV with Small Overhead and Encryption Ability. In 13th IFAC and IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES 2015). Programmable devices and systems. Volume 48. Cracow, Poland: 2015. p. 474-479. ISBN: 9781510818279. ISSN: 1474-6670.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; ŠEDIVÁ, S.; BRADÁČ, Z.; JIRGL, M. A Man as the Regulator in Man-Machine Systems. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2015, vol. 12, no. 5, p. 469-475. ISSN: 1804-3119.
Detail

OTAVA, L. Simulink model code generation for motor control applications. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Tábor 43a, 612 00, Brno: Litera, 2015. p. 72-77. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

OTAVA, L.; BUCHTA, L.; GRAF, M. Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Stator Winding Fault Modelling. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. 2015. p. 324-329. ISSN: 1474-6670.
Detail

JELÍNEK, A. Practical Aspects of Total Least Squares Vectorization of Point Clouds in Mobile Robotics. In IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. Krakow, Polsko: 2015. p. 193-198. ISBN: 9781510818279. ISSN: 1474-6670.
Detail

PAPEŽ, M. On Bayesian Decision-Making and Approximation of Probability Densities. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 499-503. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

GÁBRLÍK, P. The Use of Direct Georeferencing in Aerial Photogrammetry with Micro UAV. In 13th IFAC and IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES 2015). Programmable devices and systems. Volume 48. Cracow, Poland: 2015. p. 380-385. ISBN: 9781510818279. ISSN: 1474-6670.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; FRANEK, L.; JIRGL, M.; MIŠÍK, Š.; BRADÁČ, Z. Time Synchronization in Power-line Communication. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. Cracow, Poland: 2015. p. 83-88. ISSN: 1474-6670.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R.; BOŘIL, J. The Identification Possibilities of the Measured Parameters of an Aircraft Model and Pilot Behavior Model on the Flight Simulator. In Conference Proceeding of ICMT'15. 2015. p. 569-572. ISBN: 978-80-7231-976-3.
Detail

KLUSÁČEK, J. SIMPLE ARTIFICAL LIFE FRAMEWORK. In Proceedings Of The 21th Conference Student EEICT 2015 . 2015. p. 460-464. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

ARM, J.; MIŠÍK, Š.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V. Android OS parameters measurement on S3C6410. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. Cracow, Poland: 2015. p. 141-146. ISSN: 1474-6670.
Detail

FRANEK, L.; ŠŤASTNÝ, L.; KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z. Multiwire Power Line Communication Model. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. Cracow, Poland: 2015. p. 147-152. ISSN: 1474-6670.
Detail

KLEČKA, J.; HORÁK, K. Fusion of 3D Model and Uncalibrated Stereo Reconstruction. In Mendel 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing, 2015. p. 343-351. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 2194-5357.
Detail

KLEČKA, J. Camera Calibration by Registration Stereo Reconstruction to 3D Model. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 455-459. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

ARM, J. Real-time Crane Control via PC. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno, Česká Republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 440-444. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

LEBEDA, A. Application of the particle filters for identification of the non-Gaussian systems. In Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC2015). Szilvásvárad: University of Miskolc, Hungary, 2015. p. 282-285. ISBN: 978-1-4799-7369-9.
Detail

LEBEDA, A. Estimation of parameters of one-step predictor with particle filter method. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. Cracow, Poland: Silesian University of Technology, Poland, 2015. p. 256-261. ISSN: 1474-6670.
Detail

CHROMÝ, A. High-Accuracy Volumetric Measurements of Soft Tissues Using Robotic 3D Scanner. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. Krakow, Polsko: Elsevier, 2015. p. 318-323. ISSN: 1474-6670.
Detail

JÍLEK, T. Autonomous field measurement in outdoor areas using a mobile robot with RTK GNSS. In IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. Krakow, Polsko: 2015. p. 480-485. ISBN: 9781510818279. ISSN: 1474-6670.
Detail

BUCHTA, L.; OTAVA, L.; GRAF, M. Effective Dead-Time Compensation Using Adaptive Harmonic Compensator. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. Programmable devices and systems. 2015. p. 336-341. ISSN: 1474-6670.
Detail

GRAF, M.; OTAVA, L.; BUCHTA, L. Simple Linearization Approach for MPC Design for Small PMSM with Field Weakening Performance. In Proceeding of 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (2015). Programmable devices and systems. 2015. p. 159-164. ISSN: 1474-6670.
Detail

BARÁNEK, R. MULTICOPTER ATTITUDE ESTIMATION USING DYNAMIC MODEL. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. p. 445-449. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

JELÍNEK, A. Vector Maps in Mobile Robotics. In PAIR'14 / PAIR'15 Student Conferences on Planning in Aartificial Intelligence and Robotics. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: 2015. p. 22-28. ISBN: 9788001058541. ISSN: 2336-5382.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z. Hardware scheduler monitor. In Sborník příspěvků studentské konference Kohútka 2015. 2015. p. 4-7. ISBN: 978-80-214-5239-8.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. Application of MEMS microphone array for acoustic holography. In Proceedings of Euronoise 2015. Proceedings - European Conference on Noise Control. Maastricht, Belgie: European Acoustics Association, 2015. p. 919-924. ISSN: 2226-5147.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; FIALKA, J.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. Numerical and experimental determination of impedance characteristics of PZT elements for acoustic emission sensors. In Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Florencie, Itálie: International Institute of Acoustic and Vibration, 2015. p. 1-8. ISBN: 978-88-88942-48-3. ISSN: 2329-3675.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. An Analysis of the Parameters of the Active PZT Element of a Knock Sensor. In INTER-NOISE 2015 Proceedings on USB. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. San Francisco, USA: Institute of Noise Control Engineering, 2015. p. 1-7. ISSN: 0736-2935.
Detail

JÍLEK, T. Radiation intensity mapping in outdoor environments using a mobile robot with RTK GNSS. In International Conference on Military Technologies Proceeding, ICMT'15. Brno: IEEE, 2015. p. 695-701. ISBN: 978-80-7231-976-3.
Detail

HORÁK, K.; KLEČKA, J.; RICHTER, M. Water Quality Assessment by Image Processing. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. IEEE, 2015. p. 577-581. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

GLOS, J. Využití modelů v jazyce Modelica v prostředí Matlab-Simulink. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 310-312. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

OTAVA, L.; BUCHTA, L. PMSM Stator Winding Faults Modelling and Measurement. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 138-143. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

BUCHTA, L.; OTAVA, L. Online Adaptive Compensation Scheme for Inverter Nonlinearity in PMSM Drive. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 166-171. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

TŮMA, M.; JURA, P. Dynamical System Identification with the Generalized Laguerre Functions. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. 2015. p. 220-225. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Měření a hodnocení reakcí pilota. In Sborník příspěvků 15. mezinárodní konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 109-114. ISBN: 978-80-7231-435-5.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Parameters Identification of the Dynamic Models of Pilot Behavior. Transport Means, 2015, no. 1, p. 368-371. ISSN: 1822-296X.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Analysis of the Dynamic Properties of Longitudinal Flight Based on the Measurement on the Flight Simulator. Transport Means, 2015, no. 1, p. 290-293. ISSN: 1822-296X.
Detail

HORÁK, K.; ŽALUD, L. Image Processing on Raspberry Pi in Matlab. In 23rd Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2015. National Library of Technology. Prague: University of Chemistry and Technology, 2015. p. 25-25. ISBN: 978-80-7080-936-5. ISSN: 2336-1662.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; BENEŠ, B. Smart Grids: say YES to time synchronization, avoid today's 'standards'. Metering & Smart Energy International, 2015, no. 2, p. 42-43. ISSN: 1025-8248.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R.; BOŘIL, J. Metody měření lidského chování ovlivňující lidský činitel. In Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. 1. Mezinárodní letiště Ostrava, 742 51 Mošnov 403: LET'S FLY s.r.o., 2015. s. 12-24. ISBN: 978-80-260-8337-5.
Detail

FRANEK, L. Data Concentrators: Unfairly ignored parts of modern smart grids. Metering & Smart Energy International, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 38-39. ISSN: 1025-8248.
Detail

MYNÁŘ, Z. Power Optimized Control of Synchronous Reluctance Machine. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 441-445. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KLEČKA, J. Continuous Realization of Monocular Structure from Motion. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 411-415. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

NOVÁČEK, P. Modern Methods for Image Quality Assessment. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 436-440. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GLOS, J. FMUtoolbox for Matlab/Simulink. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 426-430. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ČALA, M. Suppression of Resonances from Vibration Signal using Vold-Kalman Filter. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 446-450. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KOZOVSKÝ, M. CONTROL PLATFORM FOR MULTIPHASE MOTORS. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 416-420. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GÁBRLÍK, P. Transformation of UAV Attitude and Position for Use in Direct Georeferencing. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 451-455. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

SKALSKÝ, M. CLOSED-LOOP INTERFEROMETRIC FIBER-OPTIC GYROSCOPE WITH UNPOLARIZED LIGHT. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. s. 181-183. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

DAVÍDEK, D. Image Processing Algorithm Visualiser. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 431-435. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KLUSÁČEK, J. Distributed framework for testing machine learning methods. In Proceedings of the 22 nd Conference STUDENT EEICT 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 421-425. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ARM, J. Web Control of the Robotic Arm. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 456-460. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

OBŠILOVÁ, L. COMPARISON OF THE METHODS USED TO LOW LEVEL DC VOLTAGE MEASUREMENT. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 406-410. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KLUSÁČEK, S.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Srovnání metod pro přesné určení rezonančních frekvencí lopatek turbodmychadla pomocí laserových interferometrů a kalibrace snímačů zrychlení a úhlové rychlosti na FEKT VUT v Brně. Noise and vibration in practice. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2016. s. 83-88. ISBN: 978-80-227-4563-5.
Detail

HORÁK, K.; ŽALUD, L. Image Processing on Raspberry Pi in Matlab. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, no. 378, p. 25-25. ISSN: 2194-5357.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R.; BRADÁČ, Z. Models of pilot behavior and their use to evaluate the state of pilot training. Journal of Electrical Engineering, 2016, vol. 67, no. 4, p. 267-272. ISSN: 1335-3632.
Detail

BORIL, J; JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Use of Flight Simulators in Analyzing Pilot Behavior. In Artificial Intelligence Applications and Innovations. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Thessaloniki, Greece: Springer, 2016. p. 255-263. ISBN: 978-3-319-44943-2. ISSN: 1868-4238.
Detail

PIVOŇKA, P. UNIVERSAL SETTINGS OF THE PARAMETERS PID CONTROLLERS BY THE SECOND METHOD OF ZIEGLER-NICHOLS. In MENDEL 2016, 22nd International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2016. p. 159-164. ISBN: 978-80-214-5365-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

JELÍNEK, A.; ŽALUD, L. Augmented Postprocessing of the FTLS Vectorization Algorithm - Approaching to the Globally Optimal Vectorization of the Sorted Point Clouds. In Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016) - Volume 2. Lisabon: SciTePress, 2016. p. 216-223. ISBN: 978-989-758-198-4.
Detail

HORÁK, K.; ČÍP, P.; DAVÍDEK, D. Automatic Traffic Sign Detection and Recognition Using Colour Segmentation and Shape Identification. MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 68, no. 1, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

FRANEK, L.; ŠŤASTNÝ, L.; BRADÁČ, Z. Power Line Communication Parameters of Multi Conductor Power Line. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno/Lednice Czech Republic: 2016. p. 151-156. ISSN: 2405-8963.
Detail

FRANEK, L. Moderní datový koncentrátor. Energetika, 2016, roč. 66, č. 4, s. 273-275. ISSN: 0375-8842.
Detail

KOZOVSKÝ, M. Remote Programming and Monitoring of Industrial Devices Using NAT Traversal and USB Over IP. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 258-263. ISSN: 2405-8963.
Detail

BUCHTA, L. Online Adaptive Compensation Scheme for Dead-Time and Inverter Nonlinearity in PMSM Drive. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Lednice, ČR: 2016. p. 239-244. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Cascading safety relays compared to using a network solution. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Tatranska Lomnica: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 729-734. ISBN: 978-1-4673-8606-7.
Detail

MIŠÍK, Š.; CELA, A.; BRADÁČ, Z. Distributed Systems - A brief review of theory and practice. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 133-138. ISSN: 2405-8963.
Detail

MIŠÍK, Š.; CELA, A.; BRADÁČ, Z. Optimal Predictive Control - A brief review of theory and practice. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 139-144. ISSN: 2405-8963.
Detail

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Thermostatically controlled appliances in the Home Area Network model. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 251-257. ISSN: 2405-8963.
Detail

KACZMARCZYK, V.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ARM, J. Client side data encryption/decryption for web application. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 245-250. ISSN: 2405-8963.
Detail

OBŠILOVÁ, L.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Human Operator Neuromuscular Actuation System Model. In Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 298-303. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Common Industrial Protocol in machine safety. Procedia Engineering, 2015, vol. 100, no. 1, p. 773-781. ISSN: 1877-7058.
Detail

PAPEŽ, M. Approximate Bayesian inference methods for mixture filtering with known model of switching. In Proceedings of the 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Tatranska Lomnica: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. p. 545-551. ISBN: 978-1-4673-8606-7.
Detail

PAPEŽ, M. Sequential Monte Carlo estimation of transition probabilities in mixture filtering problems. In Proceedings of the 19th International Conference on Information Fusion, FUSION 2016. Heidelberg: International Society of Information Fusion, 2016. p. 1063-1070. ISBN: 978-1-5090-2012-6.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z. Real-time Virtual Machine Simulator with Collision Detection. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. 2016. p. 4-8. ISBN: 978-80-214-5389-0.
Detail

KLEČKA, J.; HORÁK, K.; DAVÍDEK, D.; NOVÁČEK, P. Plane Segmentation and Reconstruction from Stereo Disparity Map. In Mendel Series. Mendel Journal series. Volume 2016. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2016. p. 199-204. ISBN: 978-80-214-5365-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

DAVÍDEK, D.; HORÁK, K.; KLEČKA, J.; NOVÁČEK, P. CONTOUR SILHOUETTE BACK PROJECTION BASED MULTIPLE CAMERA CONVEX HULL RECONSTRUCTION. In Mendel 2016. Mendel Journal series. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 205-208. ISBN: 978-80-214-5365-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

HAVRÁNEK, Z. Zkušenosti se širokopásmovou kalibrací mikrofonů. In Noise and vibration in practice. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2016. s. 65-70. ISBN: 978-80-227-4563-5.
Detail

GÁBRLÍK, P.; JELÍNEK, A.; JANATA, P. Precise Multi-Sensor Georeferencing System for Micro UAVs. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2016. p. 170-175. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R., BOŘIL, J. Analýza metod měření lidského chování při řízení letu. Aplikace simulátorů ve výcviku specialistů. 1. Mezinárodní letiště Ostrava, 742 51 Mošnov 403: LET'S FLY s.r.o., 2016. s. 5-17. ISBN: 978-80-270-0053-1.
Detail

GLOS, J. Model Predictive Control for Individual Room Control. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC, 2016. p. 37-42. ISSN: 2405-8963.
Detail

OTAVA, L. Implementation of PMSM Inter-turn Short Fault Detection Using Frequency Analysis of Stator Currents. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5—7 October 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2016. p. 86-91. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; BORIL, J.; JALOVECKÝ, R. Evaluation of Military Pilots Abilities during their Flight Training. Transport Means, 2016, no. 1, p. 84-87. ISSN: 1822-296X.
Detail

FENDRYCHOVÁ, M.; FIEDLER, P. Challenges in Arc Fault Detection for High Power DC applications. In Proceedings of 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016, IFAC-PapersOnLine. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC-PapersOnLine: Elsevier, 2016. p. 552-556. ISSN: 2405-8963.
Detail

JÍLEK, T.; BURIAN, F.; KŘÍŽ, V. Kinematic Models for Odometry of a Six-Wheeled Mobile Robot. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2016. p. 305-310. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠŤASTNÝ, L.; MEGO, R.; FRANEK, L.; BRADÁČ, Z. Zero Cross Detection Using Phase Locked Loop. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno/Lednice: 2016. p. 464-468. ISSN: 2405-8963.
Detail

OBŠILOVÁ, L.; HAVLÍKOVÁ, M.; BRADÁČ, Z. Neuromuskulární systém člověka. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 122-127. ISSN: 1213-1539.
Detail

JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; HAVLÍKOVÁ, M. Measuring and Evaluation of Dynamic Properties of Human Operator. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2016, vol. 49, no. 25, p. 304-309. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; HAVLÍKOVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, L. Monte Carlo Reliability Analysis of Systems with a Human Operator. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2016, vol. 49, no. 25, p. 310-315. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Fault Tolerant CNC Motion Controller. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 (Preprint). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 210-215. ISBN: 9781510835023. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V. Real-time capabilities of Linux RTAI. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 (Preprint). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 446-451. ISBN: 9781510835023. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; ŠTOHL, R. Increasing Safety and Reliability of Roll-back and Roll-forward Lockstep Technique for Use in Real-time Systems. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 (Preprint). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. p. 506-511. ISBN: 9781510835023. ISSN: 2405-8963.
Detail

KÁRNÍK, J.; STREIT, J. State-of-the-art techniques for indoor localization. 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2016. Programmable devices and systems. 2016. p. 564-670. ISSN: 1474-6670.
Detail

VESELÝ, I.; POHL, L. Stator resistance identification of PMSM. In Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2016 Preprint. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 204-209. ISSN: 2405-8963.
Detail

KLEČKA, J.; HORÁK, K.; DAVÍDEK, D.; NOVÁČEK, P. Non odometry SLAM and Effect of Feature Space Parametrization on its Covariance Convergence. In 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2016. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 357-362. ISSN: 2405-8963.
Detail

DAVÍDEK, D.; HORÁK, K.; NOVÁČEK, P.; KLEČKA, J. Odometer Module for Mobile Robot with Position Error Estimation. In Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS. Programmable devices and systems. 2016. p. 346-351. ISSN: 1474-6670.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Comparing the Functional Safety Ensured by Safety Relays and CIP Safety Communication in Palletizing Machines. In 2016 17th International Carpathian Control Conference (ICCC). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-8606-7. ISSN: 2405-8963.
Detail

HORÁK, K.; ŽALUD, L. Image Processing on Raspberry Pi for Mobile Robotics. International Journal of Signal Processing Systems, 2016, vol. 4, no. 6, p. 494-498. ISSN: 2315-4535.
Detail

HORÁK, K.; KLEČKA, J.; NOVÁČEK, P. License Plate Detection Using Point of Interest Detectors and Descriptors. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Vienna: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 484-488. ISBN: 978-1-5090-1288-6.
Detail

KLUSÁČEK, J.; JIRSÍK, V. Comparing Fitness Functions for Genetic Feature Transformation. In Proceedings of 14 th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: Department of Control and Instrumentation Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology, 2016. p. 523-528. ISSN: 2405-8963.
Detail

OBŠILOVÁ, L.; JALOVECKÝ, R. System Identification Toolbox a jeho využití při identifikaci parametrů modelů chování pilotů. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Brno: Univerzita obrany, 2016. s. 150-159. ISBN: 978-80-7231-377-8.
Detail

JIRGL, M.; BOŘIL, J.; JALOVECKÝ, R. Assessing Quality of Pilot Training with Use of Mathematical Analyses. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Praha: Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 91-96. ISBN: 978-80-01-05883-1.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Analýza chování pilota při řízení letu letounu s vyžitím leteckých simulátorů. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Brno: Univerzita obrany, 2016. s. 12-20. ISBN: 978-80-7231-377-8.
Detail

PAPEŽ, M. A Rao-Blackwellized particle filter to estimate the time-varying noise parameters in non-linear state-space models using alternative stabilized forgetting. In Proceedings of the 16th International Symposium on Signal Processing and Information Technology, ISSPIT 2016. Limassol: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. p. 229-234. ISBN: 978-1-5090-5844-0.
Detail

FRANEK, L. Moderní datový koncentrátor. In IX. MONITORING, MĚŘENÍ A METODY PROGRESIVNÍ ELABORACE SLEDOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH I OBCHODNÍCH DAT. DIGITALIZACE V ENERGETICE. VIZUALIZACE. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2016. s. 1-16. ISBN: 978-80-87774-44-1.
Detail

FRANEK, L. Smart Grids - data concentrator or gateway. Metering & Smart Energy International, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 54-56. ISSN: 1025-8248.
Detail

BUTKO, P.; VITTEK, J.; FEDOR, T.; VAVRÚŠ, V.; MYNÁŘ, Z. Energy saving control strategy of servodrives with asynchronous motor. ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, vol. 99, no. 4, p. 1263-1274. ISSN: 0948-7921.
Detail

BARTÍK, O. The Implementation of the Real-Time Model of the Asynchronous Motor and the Two Mass Mechanical Load at ZYNQ-7000. In PROCEEDINGS 7TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEM, COMPUTING AND ENGINEERING (ICCSCE 2017). 2017. p. 151-156. ISBN: 978-1-5386-3896-5.
Detail

BARTÍK, O.; NOVÁK, M.; ABOELHASSAN, M. Embedded Multi-core systems for mixed-critical applications with RPMsg protocol based on Xilinx ZYNQ-7000. In PROCEEDINGS 7TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEM, COMPUTING AND ENGINEERING (ICCSCE 2017). 2017. p. 162-167. ISBN: 978-1-5386-3896-5.
Detail

BARTÍK, O. SOFTWARE FOR AUTOMATIC MODEL SIMULATION IMPLEMENTATION. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. p. 383-387. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BUCHTA, L. OTAVA, L. Compensation of Dead-Time Effects Based on Kalman Filter for PMSM Drives. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava, ČR: 2018. p. 18-23. ISSN: 2405-8963.
Detail

BARTÍK, O.; POHL, L. Mechanical resonant systems identification and compensation for the self tuning algorithms. In Proceedings 4th IEEE Southern Power Electronics Conference SPEC 2018. 2018. p. 264-269. ISBN: 978-1-5386-8257-9.
Detail

BARTÍK, O. PARAMETER IDENTIFICATION OF THE TWO-MASS MECHANICAL FLEXIBLE SYSTEM USING WELCH METHOD. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. p. 561-565. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BARTÍK, O.; BUCHTA, L. Angle tracking observer for the velocity estimation with the filtered control variable. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 496-501. ISSN: 1757-899X.
Detail

JÍLEK, T.; ŽALUD, L.; BURIAN, F.: envMap; envMap - mobilní robotický mapovací systém. Technická 12, Brno SE1.112. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

KŘÍŽ, V.; GÁBRLÍK, P.; VOMOČIL, J.; ŽALUD, L.: Uranus 4ALU; Malý bezpilotní vícerotorový vzdušný průzkumný prostředek. Laboratoř mobilních robotů Technická 3082/12 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DRÁPELA, J.; HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S.: CDN-MF-v2014; Vazební a oddělovací sítě pro testování v rozsahu 2-200 kHz. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.07, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, K.: CVG_FS_2016_RobotArmImProc; Platform of 5 DoF Robotic Arm for Visual Sensing. SD2.91. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/users/karel-horak. (funkční vzorek)
Detail

CHROMÝ, A.; ŽALUD, L.: RoScan Analyzer; RoScan Analyzer - 3D model measurements and analysis. http://www.adam-chromy.cz/software-RoScan-Analyzer.htm. URL: http://www.adam-chromy.cz/software-RoScan-Analyzer.htm. (software)
Detail

HORÁK, K.: CVG_SW_2016_AR_Wuzix_Colours; Colour Analyser in Augmented Reality by Wuzix 920 AR Stereo Glasses. SD2.91. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/users/karel-horak. (software)
Detail

BRADÁČ, Z.: 14th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2016. Brno/Lednice (05.10.2016)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail