Project detail

Výzkum pokročilých metod a technologií v oblasti kybernetiky, robotiky, umělé inteligence, automatizace a měření

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2026

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkumnou činnost studentů především doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie na UAMT FEKT VUT v Brně. Hlavní oblasti výzkumu tohoto programu jsou kybernetika, robotika, umělé inteligence, automatizace a měření. Projekt by měl podpořit nejen uvedenou systematickou výzkumnou činnost doktorandů a perspektivních studentů magisterského studia a také podpořit jejich publikační činnost.

Mark

FEKT-S-23-8451

Default language

Czech

People responsible

Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Šimon, Ing. - fellow researcher
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Cihlář Miloš, Ing. - fellow researcher
Doseděl Martin, Ing. - fellow researcher
Dvorský Petr, Ing. - fellow researcher
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Friml Dominik, Ing. - fellow researcher
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Horák Karel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Horeličan Tomáš, Ing. - fellow researcher
Husák Michal, Ing. - fellow researcher
Chromý Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozubík Michal, Ing. - fellow researcher
Kratochvíla Lukáš, Ing. - fellow researcher
Mancl Vlastimil, Ing. - fellow researcher
Mihálik Ondrej, Ing. - fellow researcher
Mlčoch Albert, Ing. - fellow researcher
Pončák Matej, Ing. - fellow researcher
Řičánek Dominik, Ing. - fellow researcher
Svědiroh Stanislav, Ing. - fellow researcher
Sýkora Tomáš, Ing. - fellow researcher
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zemčík Tomáš, Ing. - fellow researcher
Zezula Lukáš, Ing. - fellow researcher
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

KRATOCHVÍLA, L. Point cloud obstacle detection with the map filtration. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 455-459. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

AUBRECHT, V. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 General papers. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

Mancl, V. Exploring the ChatGPT capabilities for creating measuring applications in LabVIEW. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement, 2023. p. 20-21.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; HAVRÁNEK, Z.; SKALSKÝ, M.; BENEŠ, P. Comparing the Measurement Methods for Testing the Piezoelectric Ring Element in a Knock Sensor. In Proceedings of the 29th International Congress on Sound and Vibration. 1. Praha: IIAV CZECH s.r.o., 2023. p. 1-8. ISBN: 978-80-11-03423-8.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; MANCL, V.; ŠEDIVÁ, S.; KREJČÍ, J.; BENEŠ, P. Comparing Precise Impedance Analyzers to Determine the Coefficients of PZT Ceramics via the Frequency Method. In Proceedings of the 29th International Congress on Sound and Vibration. 1. Praha: IIAV CZECH s.r.o., 2023. p. 1-8. ISBN: 978-80-11-03423-8.
Detail

NEVLÁČIL, J.; BILÍK, Š.; HORÁK, K. Raspberry Pi Bee Health Monitoring Device. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023. Brno: Vysoké učení Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023. p. 226-230. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

BILÍK, Š.; LAGIŇ, J. Structure Analysis of the FRP Rebar Using Computer Vision Techniques. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 General papers. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 404-409. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

KOČKA, J.; ARM, J. Indoor Monitoring System For Well-being. In Proceedings II of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 Selected papers. 1. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 144-147. ISBN: 978-80-214-6154-3.
Detail

FRIML, D.; VÁCLAVEK, P. Recursive Variational Inference for Total Least-Squares. IEEE Control Systems Letters, 2023, vol. 7, no. 1, p. 2839-2844. ISSN: 2475-1456.
Detail

ŠINDELÁŘ, M.; PIKULA, S.; BENEŠ, P. LIMITATIONS OF SIGNAL ACQUISITION AND PROCESSING FOR SHOCK RESPONSE SPECTRUM. In Proceedings of the 29th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Prague: Society of Acoustics, 2023. p. 1-6. ISBN: 978-80-11-03423-8. ISSN: 2329-3675.
Detail

BRÁNECKÝ, P.; PETYOVSKÝ, P.; PONČÁK, M. Graphical user interface for embedded applications. PROCEEDINGS I OF THE 29TH STUDENT EEICT 2023 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, 2023. p. 87-90. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

PONČÁK, M.; FIEDLER, P. Raspberry Pi Pico Development Kit. Proceedings of 2nd Student Conference on Sensors, Systems and Measurement 2023. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement, 2023. p. 18-19. ISBN: 978-80-01-07169-4.
Detail

BILÍK, Š.; BAKTRAKHANOV, D.; EEROLA, T.; HARAGUCHI, L.; KRAFT, K.; VAN DEN WYNGAERT, S.; KANGAS, J.; SJÖQVIST, C.; MADSEN, K.; LENSU, L.; KÄLVIÄINEN, H.; HORÁK, K. Towards Phytoplankton Parasite Detection Using Autoencoders. Machine Vision and Applications, 2023, vol. 34, no. 6, p. 1-18. ISSN: 1432-1769.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Přístupy k modelování interakce pilot-letoun. Sborník příspěvků 21. mezinárodní vědecké konference MDS PSL. Brno: Univerzita obrany, 2023. s. 61-71. ISBN: 978-80-7582-274-1.
Detail

ZEZULA, L.; BLAHA, P. Discrete-Time Modeling of PMSM for Parametric Estimation and Model Predictive Control Tasks. In IECON 2023: 49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2023. ISBN: 979-8-3503-3182-0.
Detail

BILÍK, Š.; ZEMČÍK, T.; KRATOCHVÍLA, L.; ŘIČÁNEK, D.; RICHTER, M.; ZAMBANINI, S.; HORÁK, K. Machine learning and computer vision techniques in continuous beehive monitoring applications: A survey. COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, 2024, vol. 217, no. únor 2024, p. 1-18. ISSN: 1872-7107.
Detail

ŽIAČIK, M.; KACZMARCZYK, V. Multiagent systems for distributed production. PROCEEDINGS I OF THE 29TH STUDENT EEICT 2023 General papers. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 160-163. ISBN: ISBN 978-80-214-6153.
Detail

ŽIAČIK, M.; KACZMARCZYK, V. Manufacturing system for Industry 4.0 demonstrator. PROCEEDINGS II OF THE 29TH STUDENT EEICT 2023. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 61-64. ISBN: ISBN 978-80-214-6154.
Detail

MLČOCH, A. NOISE CHARAKTERISTICS OF MEMS ABSOLUTE PRESSURE SENSORS. Proceedings of 2nd Student Conference on Sensors, Systems and Measurement 2023. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement, 2023. p. 9-10. ISBN: 978-80-01-07169-4.
Detail