Project detail

Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-03-01 - 2017-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je efektivní podpora studentů zejména doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, umělé inteligence a robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření, strojového vnímání, rozpoznávání a učení. Projekt podporuje vědecko-výzkumnou činnost doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi.

Mark

FEKT-S-17-4234

Default language

Czech

People responsible

Arm Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bartík Ondřej, Ing. - fellow researcher
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Boštík Ondřej, Ing. - fellow researcher
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čala Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Davídek Daniel, Ing. - fellow researcher
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gábrlík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Glos Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlíková Marie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Horák Karel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chromý Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jelínek Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jílek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kárník Jiří, Ing. - fellow researcher
Klečka Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozovský Matúš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krejčí Jakub, Ing. - fellow researcher
Kříž Vlastimil, Ing. - fellow researcher
Kunz Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lázna Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ligocki Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Obšilová Lucie, Ing. - fellow researcher
Otava Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Papež Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Skalský Michal, Ing. - fellow researcher
Streit Jakub, Ing. - fellow researcher
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

KUBICKA, M.; KLUSÁČEK, J.; SCIARRETTA, A.; CELA, A.; MOUNIER, H.; THIBAULT, L.; NICULESCU, S.I. Performance of current eco-routing methods. In 2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). 1. Gothenburg, Sweden: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2016. p. 472-477. ISBN: 978-1-5090-1821-5.
Detail

GLOS, J.; VÁCLAVEK, P. Nelder-Mead algorithm based control strategy for CO2 heat pump. Book of Abstracts CEITEC PhD Retreat II. Brno: Masaryk University, 2017. p. 70-70. ISBN: 978-80-210-8550-3.
Detail

GLOS, J. Thermal model of a room in Matlab Simulink and Simscape. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 421-425. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

OTAVA, L. Computational Performance of ARM Cortex M4 and M7 microcontroller on Motor Control Application. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 446-450. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

ČALA, M. Vibration analysis of a permanent magnet synchronous motor with a gearbox. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 461-465. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KUNZ, J. COMPARISON OF METHODS FOR MEASURING SHOCK DURATION. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 436-440. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KLEČKA, J. Effects of Apriory Given Homogenous Coordinates Nullspace Constraints on SLAM Convergence. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 456-460. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

BOŠTÍK, O. COAXIAL MULTIPLEXER FOR AUTOMATIC MEASUREMENT OF AC CURRENT. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 431-435. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

SKALSKÝ, M. DOUBLE-BEAM MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER FOR THIN PIEZOELECTRIC FILMS MEASUREMENT. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. p. 441-445. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

DAVÍDEK, D. Terrestrial mobile robot undercarriage disambiguation with stress on mecanum wheels. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 450-455. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

ARM, J. Automatic DC Motor Stop Detection. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 475-479. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

OBŠILOVÁ, L. IDENTIFICATION METHODS OF MATLAB SYSTEM IDENTIFICATION TOOLBOX USING FOR MODELLING HUMAN BEHAVIOR. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno, Česká Republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 426-430. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KOZOVSKÝ, M. FreeRTOS implementation for HIL simulation using Aurix multicore. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 471-474. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

FRANEK, L.; FIEDLER, P. A Multiconductor Model of Power Line Communication in Medium-Voltage Lines. ENERGIES, 2017, vol. 10, no. 816, p. 1-16. ISSN: 1996-1073.
Detail

JIRGL, M.; OBŠILOVÁ, L.; BOŘIL, J.; JALOVECKÝ, R. Parameter Identification for Pilot Behaviour Model Using the MATLAB System Identification Toolbox. In Conference Proceedings of International Conference on Military Technology (ICMT'2017). Brno: Brno: University of Defence, 2017. p. 582-587. ISBN: 978-1-5386-1988-9.
Detail

BOŠTÍK, O.; HORÁK, K.; KLEČKA, J.; DAVÍDEK, D. BUBBLE CAPTCHA - A START OF THE NEW DIRECTION OF TEXT CAPTCHA SCHEME DEVELOPMENT. Mendel Journal series, 2017, vol. 2016, no. 22, p. 57-64. ISSN: 1803-3814.
Detail

HORÁK, K.; KLEČKA, J.; BOŠTÍK, O.; DAVÍDEK, D. Classification of SURF Image Features by Selected Machine Learning Algorithms. In Proceedings of the 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. p. 636-641. ISBN: 978-1-5090-3981-4. ISSN: 1805-5435.
Detail

MIŠÍK, Š.; BRADÁČ, Z.; CELA, A. Reducing Usage of the Computational Resources by Event Driven Approach to Model Predictive Control. Journal of Electrical Engineering, 2017, vol. 68, no. 4, p. 290-298. ISSN: 1335-3632.
Detail

JELÍNEK, A.; ŽALUD, L. Line segment similarity criterion for vector images. In Computer Science Research Notes. Computer Science Research Notes. 1. Plzeň: 2017. p. 73-79. ISBN: 978-80-86943-45-9. ISSN: 2464-4617.
Detail

BORIL, J., JIRGL, M., JALOVECKY, R. Using Simulation Technologies in Aviation for Pilot Behaviour Modelling and Flight Training Assessment. Advances in Military Technology, 2017, vol. 12, no. 1, p. 147-161. ISSN: 1802-2308.
Detail

VAŠINA, M.; ŽALUD, L. SHAPE MEMORY ALLOYS (SMA) – MODELLING OF NONLINEARITIES HYSTERESIS TYPE. European International Journal of Science and Technology, 2017, vol. 6, no. 2, p. 1-6. ISSN: 2304-9693.
Detail

VAŠINA, M. UNTRADITIONAL ACTUATORS SMA TYPE -MODELING OF HYSTERESIS. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

STREIT, J.; KACZMARCZYK, V. Symmetrical Double-Sided Two Way Ranging using nanoPAN 5375 modules. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 64-66. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

LÁZNA, T. Robotické měření záření gama. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 196-198. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

LÁZNA, T.; JÍLEK, T.; GÁBRLÍK, P.; ŽALUD, L. Multi-Robotic Area Exploration for Environmental Protection. In Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Cham, 2017. p. 240-254. ISBN: 978-3-319-64634-3. ISSN: 0302-9743.
Detail

JALOVECKÝ, R., JIRGL, M., BOŘIL, J. Lidský faktor při řízení letu a jeho kvantifikace. In Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. 1. Ostrava: LET'S FLY s.r.o., 2017. s. 5-19. ISBN: 978-80-270-2104-8.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. The CIP Safety Protocol in Connecting Single Machines to Create Production Lines. In 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC). Romania: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. p. 512-516. ISBN: 978-1-5090-4863-2.
Detail

LIGOCKI, A. Methods for Simultaneous self Localization and Mapping for Depth Cameras. In Sborník EEICT 2017. Brno: 2017. p. 193-195. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P. Simulink Generated Control Algorithm for Nine-phase PMS Motor. In 7th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2017). Penang: IEEE, 2017. p. 59-64. ISBN: 978-1-5386-3896-5.
Detail

KREJČÍ, J. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: 2017. s. 199-201. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

CHROMÝ, A. Mutual Calibration of Sensors for Multispectral 3D Scanning of Surface. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 199-204. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

KÁRSKÝ, V. OPTIMÁLNÍ PARAMETRY ZOBECNĚNÝCH LAGUERROVÝCH FUNKCÍ. In Student EEICT 2017. 2017. s. 270-272. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

CHROMÝ, A. Multispectral 3D Surface Scanning System RoScan and its Application in Inflammation Monitoring and Quantification. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 2: BIOIMAGING. Funchal: Scitepress, 2018. p. 106-113. ISBN: 978-989-758-278-3.
Detail

GLOS, J. FMUtoolbox Cross Check implementation and FMI Standard compliance results. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 403-407. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BOŠTÍK, O. CREATING A RANDOM CHARACTERS FOR CAPTCHA SCHEMES FROM EXISTING FONTS. In Proceedings of the 24nd Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 353-357. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BOŠTÍK, O.; KLEČKA, J. Recognition of CAPTCHA Characters by Supervised Machine Learning Algorithms. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: 2018. p. 208-213. ISSN: 2405-8963.
Detail

ČALA, M. A Method for Correcting a Damaged Tacho Signal. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 418-421. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KOZOVSKÝ, M. MATLAB Simulink code generation support for LIN communication. In Proceedings of the 24nd Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 408-412. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

SKALSKÝ, M. FIBER-OPTIC DISPLACEMENT SENSOR BASED ON FABRY-PÉROT INTERFEROMETER. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. p. 378-382. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

LIGOCKI, A. DATA ACQUISITION SENSORY FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS ROBOTS. In Sborník EEICT 2018. 2018. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologi, 2018. p. 388-392. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KLEČKA, J. Comparison of Different Approaches to Adaptation of Unscented Kalman Filter for Non-Odometry SLAM. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 358-362. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KUNZ, J. An Allana Variance Computation from Very Large Datasets. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 363-367. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KREJČÍ, J. METHODS FOR VERIFICATION OF PARAMETERS OF MAGNETIC FIELD SENSORS. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 422-425. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BENEŠL, T. VIRTUAL BATCH MANUFACTURING. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 426-430. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BAŠTÁN, O. I4.0 TESTBED - INTRODUCTION AND STRUCTURE. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 431-436. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

LÁZNA, T. Robotic Localization of Radiological Sources. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2018. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ŠINDELÁŘ, M. Rotary Encoder Calibration. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 436-440. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KÁRSKÝ, V. GENERALIZED LAGUERRE FUNCTIONS TO CALCULATE THE INVERSE LAPLACE TRANSFORM. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. p. 368-372. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

GÁBRLÍK, P.; LÁZNA, T. Simulation of Gamma Radiation Mapping Using an Unmanned Aerial System. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier B.V., 2018. p. 256-262. ISSN: 2405-8963.
Detail

MIŠÍK, Š.; ARM, J.; BRADÁČ, Z. Formulation and Simulation of Receding Horizon Control over Mixed Logical Dynamical System. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: 2018. p. 1-6. ISSN: 2405-8963.
Detail

JÍLEK, T.; BURIAN, F.; KŘÍŽ, V. Odometry Calibration of a Chassis with Differential Steering. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Amsterdam, The Netherland: Elsevier B.V., 2018. p. 484-489. ISSN: 2405-8963.
Detail

GÁBRLÍK, P. Boresight Calibration of a Multi-Sensor System for UAS Photogrammetry. In 2018 ELEKTRO. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4758-5.
Detail

LÁZNA, T. Optimizing the Localization of Gamma Radiation Point Sources using a UGV. In 2018 ELEKTRO. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4758-5.
Detail

KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P. High Speed Operation Tests of Resolver Using AURIX Microcontroller Interface. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC, 2018. p. 384-389. ISSN: 2405-8963.
Detail

BENEŠL, T.; BRADÁČ, Z.; BAŠTÁN, O.; ARM, J.; KACZMARCZYK, V. Methods to Decrease Power Consumption in Industrial Robotics. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: 2018. p. 1-6. ISSN: 2405-8963.
Detail

BAŠTÁN, O.; BENEŠL, T.; FIEDLER, P. Resiliency, the Path to Safety II. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: 2018. p. 468-472. ISSN: 2405-8963.
Detail

BOŠTÍK, O.; HORÁK, K.; KLEČKA, J. Evaluation of Randomly Generated Fonts for Bubble Captcha. Mendel Journal series, 2018, vol. 2018, no. 24, p. 143-150. ISSN: 1803-3814.
Detail

VESELÝ, I.; BRADÁČ, Z.; VESELÝ, L. MRAS identification of permanent magnet synchronous motor parameters. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: 2018. p. 1-6. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; MIŠÍK, Š.; BRADÁČ, Z.; STREIT, J. CNC Motion Controller Testing Methods. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2018. p. 249-244. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; MARCOŇ, P.; KACZMARCZYK, V.; BENEŠL, T.; BAŠTÁN, O. Implementing Industry 4.0 in Discrete Manufacturing: Options and Drawbacks. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2018. p. 473-478. ISSN: 2405-8963.
Detail

KLEČKA, J.; BOŠTÍK, O. Effects of Environment Model Parametrization on Photogrammetry Reconstruction. Mendel Journal series, 2018, vol. 2018, no. 24, p. 151-158. ISSN: 1803-3814.
Detail

LÁZNA, T. The Visualization of Threats Using the Augmented Reality and a Remotely Controlled Robot. In IFAC-PapersOnLine. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2018. p. 444-449. ISSN: 2405-8963.
Detail

KÁRSKÝ, V. PARAMETERIZING GENERALIZED LAGUERRE FUNCTIONS TO COMPUTE THE INVERSE LAPLACE TRANSFORM OF FRACTIONAL ORDER TRANSFER FUNCTIONS. Mendel Journal series, 2018, vol. 2018, no. 24, p. 79-84. ISSN: 1803-3814.
Detail

PAPEŽ, M. A projection-based Rao-Blackwellized particle filter to estimate parameters in conditionally conjugate state-space models. In Proceedings of the 20th Statistical Signal Processing Workshop (SSP). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018. p. 268-272. ISBN: 978-1-5386-1571-3.
Detail

JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Human-in-the-Loop Issue in Context of the Cyber-Physical Systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, vol. 51, no. 6, p. 225-230. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Testing the E-PEAS Energy Management Circuit for Embedded Systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, vol. 51, no. 6, p. 432-437. ISSN: 2405-8963.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BRADÁČ, Z.; BENEŠL, T.; STREIT, J. Gabriela.NET: Modular platform for 1D and 2D data acquisition, processing and presentation. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, vol. 51, no. 6, p. 190-195. ISSN: 2405-8963.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BAŠTÁN, O.; BRADÁČ, Z.; ARM, J. An Industry 4.0 Testbed (Self-Acting Barman): Principles and Design. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, vol. 51, no. 6, p. 163-270. ISSN: 2405-8963.
Detail

DOSEDĚL, M.; KREJČÍ, J.; BENEŠ, P.; HAVRÁNEK, Z. UTILIZATION OF MEMS ACCELEROMETERS IN VIBRODIAGNOSTICS. In Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. International Journal of Acoustic and Vibration. Hiroshima: 2018. p. 1-7. ISBN: 978-83-7880-552-6. ISSN: 2329-3675.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K.; ŠEDIVÁ, S. Application of CIP Safety Protocol between Double Hydraulic Press Machine and Industrial Robot. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2019, vol. 29, no. 1, p. 378-383. ISSN: 1726-9679.
Detail

KÁRSKÝ, V. COMPARISON OF THE MITTAG-LEFFLER FUNCTIONS AND LAGUERRE FUNCTIONS FOR EVALUATING THE INVERSE LAPLACE TRANSFORM. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. p. 541-545. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BOŠTÍK, O. SEGMENTATION OF THERMAL IMAGES. In Proceedings of the 25nd Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 536-540. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BENEŠL, T. PACKML AND ITS INTEGRATION INTO ABB ROBOT STUDIO FOR HOLONIC MANUFACTURING SYSTEM TESTING. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 546-550. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

GLOS, J. RefToolbox - refrigeration toolbox for MATLAB/Simulink. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 551-555. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

SKALSKÝ, M. COMPACT FIBER-OPTIC CURRENT SENSOR UTILIZING MULTIPLE MODES. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. p. 571-575. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

LIGOCKI, A. Collision Avoidance for ATEROS Robotic System. In Proceedings of the 25thConference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 576-580. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

LIGOCKI, A.; OPIOŁ, Z. AUTONOMOUS ROBOT WITH IMAGE PROCESSING. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2013.
Detail

LIGOCKI, A. SENSORIC FUSION FOR 3D DYNAMIC MAPPING. 2019.
Detail

DOSEDĚL, M. A comparison of methods for the bearing state evaluation. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 591-595. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KREJČÍ, J. MONITORING OF BRIDGES CORROSION LEVEL. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 596-600. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

ZSITVA, N. Comparison of generalized and simple Laguerre functions for time-delay system approximation. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 581-585. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KREJČÍ, J.; BENEŠ, P. A comparison of two modal analysis methods: An impact hammer versus laser vibrometry. Acta Polytechnica (on-line), 2020, vol. 60, no. 5, p. 420-427. ISSN: 1805-2363.
Detail

ŠINDELÁŘ, M. SHOCK RESPONSE SPECTRUM TESTING WITH SHOCK MACHINE. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 566-570. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

ŠINDELÁŘ, M. MEASUREMENT OF ANGULAR VIBRATION. ERIN 2019 - sborník příspěvků. 2019. p. 54-59. ISBN: 978-80-214-5747-8.
Detail

LÁZNA, T. Localization of Gamma Radiation Sources. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2019. p. 556-560. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KUNZ, J. Few issues when measuring a high-g-shock. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: 2019. p. 601-605. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

ŠEDIVÁ, S.; ŠTOHL, R. Uncertainty Budget for Calibration of Platinum Resistance Thermometer. In Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Cracow, Poland: Department of Process Control AGH University of Science and Technlogy, Cracow, Poland, 2019. p. 508-512. ISBN: 978-1-7281-0701-1.
Detail

ZSITVA, N. Properties of Simple and Generalized Laguerre Functions for Time-delay System Approximations. Mendel Journal series, 2019, vol. 25, no. 1, p. 165-170. ISSN: 1803-3814.
Detail

MICHALÍK, D.; MIHÁLIK, O.; JIRGL, M.; FIEDLER, P. Driver Behaviour Modeling with Vehicle Driving Simulator. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 180-185. ISSN: 2405-8963.
Detail

MIHÁLIK, O. Band-Limited Signal Extrapolation Using Least Squares Approximation by Prolate Spheroidal Wave Functions. Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 405-408. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

JIRGL, M.; BOŘIL, J.; JALOVECKÝ, R. Automated Search and Evaluation of Pilot’s Reaction Delay. In 2019 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-4594-5.
Detail

BILÍK, Š. IMPACT HAMMER CALIBRATION. Proceedings of the 25nd Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2019. s. 300-303. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KOZUBÍK, M. APPLICATION OF NMPC FOR PMSM DRIVE CONTROL. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. s. 288-291. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

HORÁK, K. Deep Learning Concepts and Datasets for Image Recognition: Overview 2019. In Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Proceedings of SPIE. Volume 11179. Guangzhou, China: SPIE, 2019. p. 484-491. ISBN: 9781510630758. ISSN: 0277-786X.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A. Fusing the RGBD SLAM with Wheel Odometry. PDeS sborník. 2019. p. 7-12. ISBN: 1757899X.
Detail

KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P. Double three-phase PMSM structures for fail operational control. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC, 2019. p. 1-6. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Characterizing the Simulink-based Code Generation Toolchain for Safety-critical Applications in an ARM Cortex-R Target. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 271-276. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; BAŠTÁN, O.; STREIT, J.; MIŠÍK, Š. Design pattern for the runtime model-based checking of a real-time embedded system. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 127-132. ISSN: 2405-8963.
Detail

BENEŠL, T.; BRADÁČ, Z.; BAŠTÁN, O.; ARM, J.; KACZMARCZYK, V. SkuBATCH - System for control of technological processes. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 477-483. ISSN: 2405-8963.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BENEŠL, T.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYKOVÁ, Z. A Simple and effective ADO.NET-based ORM layer. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 228-234. ISSN: 2405-8963.
Detail

MIHÁLIK, O.; MICHALÍK, D.; JURA, P.; FIEDLER, P. Spectral Super-resolution and Band-limited Extrapolation Using Slepian Series. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems – PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 52. IFAC, 2019. p. 388-393. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Adaptive Human Control Model and its Usability in Modeling of Human-in-the-loop Cyber Physical Systems. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). ELSEVIER, 2019. p. 415-420. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Using Matlab-based Driving Simulator for Human Factor Assessment. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). ELSEVIER, 2019. p. 27-32. ISSN: 2405-8963.
Detail

BAŠTÁN, O.; FIEDLER, P.; BENEŠL, T.; ARM, J. Redundancy as an important source of resilience in the Safety II concept. In 16th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Tatranská Lomnica: 2019. p. 382-387. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠTOHL, R.; ŠEDIVÁ, S. Using a Hierarchical Industrial Communication Model via the Common Industrial Protocol in a Small Distillation Column. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC-PapersOnLine, 2019. p. 484-489. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Predicting Safety Solutions via an Artificial Neural Network. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC-PapersOnLine, 2019. p. 490-495. ISSN: 2405-8963.
Detail

SÝKORA, T. ADAPTIVE ROUTING OF INDUSTRIAL ROBOT TRACES. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 285-287. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KUNZ, J.; BENEŠ, P. CHIRP SINE GENERATION ON FIX-POINT FPGA. ERIN 2019. 1. Brno: 2019. p. 29-29. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KREJČÍ, J.; BENEŠ, P. COMPARISON OF TWO METHODS OF MODAL ANALYSIS AND AGREEMENT WITH MODEL. ERIN 2019. 1. Brno: 2019. p. 23-23. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

JANÁKOVÁ, I.; ŠEDIVÁ, S.; BENEŠ, P. Transparent Layer Compensation at the Active Triangulation Systems. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC, 2019. p. 508-513. ISSN: 2405-8963.
Detail

KUNZ, J.; BENEŠ, P. Versatile Chirp Sine Generator on Fix-point FPGA. Acta Polytechnica (on-line), 2020, vol. 60, no. 6, p. 462-468. ISSN: 1805-2363.
Detail

HÝBL, M.; JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Practical comparison of communication technologies suitable for field robotics. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. 6. Cham, Switzerland: Springer, 2020. p. 262-273. ISBN: 978-3-030-43890-6. ISSN: 0302-9743.
Detail

BENEŠL, T. MEASURING AND OPTIMIZATION METHODS OF ROBOTIC SYSTEMS IN A SIMULATION ENVIRONMENT. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 546-550. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

MANCL, V. THE HEFAISTOS SYSTEM. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 308-311. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

ARM, J.; ZEZULKA, F.; DIEDRICH, C.; SCHRÖDER, T. Information retrieval for configuration of I4.0 asset administration shells. Magdeburg: 2020.
Detail

MANCL, V. MEASUREMENT SYSTEM FOR DETERMINING FORCES ACTING ON LOOSE CONCRETE ROOF PAVER. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020 SELECTED PAPERS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 161-165. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BARTÍK, O. The Implementation of the Real-Time Model of the Asynchronous Motor and the Two Mass Mechanical Load at ZYNQ-7000. In 2017 7TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEM, COMPUTING AND ENGINEERING (ICCSCE). 2017. p. 150-155. ISBN: 978-1-5386-3897-2.
Detail

BOŠTÍK, O.; HORÁK, K.; KRATOCHVÍLA, L.; ZEMČÍK, T.; BILÍK, Š. Semi-supervised deep learning approach to break common CAPTCHAs. NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2021, vol. 33, no. 20, p. 13333-13343. ISSN: 0941-0643.
Detail

BILÍK, Š.; KRATOCHVÍLA, L.; LIGOCKI, A.; BOŠTÍK, O.; ZEMČÍK, T.; HÝBL, M.; HORÁK, K.; ŽALUD, L. Visual Diagnosis of the Varroa Destructor Parasitic Mite in Honeybees Using Object Detector Techniques. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 8, p. 2764-2780. ISSN: 1424-8220.
Detail

MANCL, V. VERIFICATION OF MODELING APPROACH BY USING MODEL OF CALCULABLE CAPACITOR AND DETERMINATION OF ITS ACCURACY. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 176-180. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

MANCL, V. MODELING OF MULTIPLE ELECTRODE SYSTEM FOR INHOMOGENEITY DETECTION. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 441-445. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

DVORSKÝ, P. AUTONOMOUS CELL “SODAMAKER“ FOR INDUSTRY 4.0 TESTBED. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 131-134. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

NOVOTNÝ, J. CONTROL SYSTEM FOR MICRO HYDROPOWER PLANT. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st Edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and, 2020. p. 8-11. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

KHMIL, D. THE CRANE MANIPULATOR FOR THE 3D PRINTERS. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st Edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and, 2020. p. 12-15. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

MIHÁLIK, O.; SÝKORA, T.; HUSÁK, M.; FIEDLER, P. In-Bed Posture Classification Based on Sparse Representation in Redundant Dictionaries. In 17th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems – PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2022. p. 374-379. ISSN: 2405-8963.
Detail

JELÍNEK, A.; LIGOCKI, A.; ŽALUD, L.: Robotic Template Library; Robotic Template Library. https://github.com/Robotics-BUT/Robotic-Template-Library. URL: https://github.com/Robotics-BUT/Robotic-Template-Library. (software)
Detail

KÁRSKÝ, V.; JURA, P.: CPE_FM2016; Moduly realizujicí model systému zlomkového řádu pro stavebnici FM2016. SE2.141. (ostatní)
Detail

CHROMÝ, A.; ŽALUD, L.: DeskBalance; DeskBalance: měření a trénink posturální stability. CEITEC, Purkynova 123, B1.08. (funkční vzorek)
Detail

AUBRECHT, V.; MIKULKA, J.: Student EEICT 2017. Brno (27.04.2017)
Detail

KREJČÍ, J.; DOSEDĚL, M.; BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S.: 25th International Congress on Sound and Vibration (ICSV). Hiroshima (08.07.2018)
Detail