Ing.

Jiří Hejčík

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

+420 54114 3284
hejcik@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.

Publications

 • 2022

  ZÁLEŠÁK M., BOUCHAL P., OSTRÝ M., HEJČÍK J. Experimental set up for the investigation of partial phase changes of phase change materials. In EFM21 – 15th International Conference “Experimental Fluid Mechanics 2021”. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2022. p. 234-237. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BOUCHAL, P.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Hight Speed Temperature Measurement. In EFM21 – 15th International Conference “Experimental Fluid Mechanics 2021”. EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences, 2022. p. 40-43. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; PECH, O.; HEJČÍK, J. Solar air collector with the solar absorber plate containing a PCM – Environmental chamber experiments and computer simulations. RENEWABLE ENERGY, 2019, vol. 143, no. 1, p. 731-740. ISSN: 0960-1481.
  Detail | WWW

 • 2018

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; HEJČÍK, J. Comparison of the energy conversion efficiency of a solar chimney and a solar PV-powered fan for ventilation applications. ENERGIES, 2018, vol. 11, no. 4, p. 912:1 (15 p.)ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. HEAT TRANSFER IN SMALL AIR COMPRESSOR. In 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPRESSORS AND COOLANTS. Measurement Science Review. Bratislava: SZCHKT, 2017. p. 169-176. ISBN: 978-2-36215-023-4. ISSN: 1335-8871.
  Detail

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; ŠNAJDÁREK, L. Experimental validation of mathematical model for small air compressor. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; HEJČÍK, J. Solar energy driven airflow: solar chimneys vs. PV powered fans. In ISSN 1847-7186 (book of abstracts) ISSN 1847-7178 (digital proceedings). Proceedings of SDEWES 2017 12th Conference on Sustainable Development of Enegry, Water and Environmental Systems. Zagreb, Croatia: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, 2017. p. 1-11. ISSN: 1847-7178.
  Detail

 • 2016

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Comparison of heat transfer models for reciprocating compressor. Applied Thermal Engineering, 2016, vol. 103, no. 1, p. 607-615. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat Transfer Analysis in the Cylinder of Reciprocating Compressor. In International Compressor Engineering Conference. Proceedings of the Purdue Compressor Technology Conference. 2016. p. 1-12. ISSN: 0731-1575.
  Detail | WWW

  HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ASTROUSKI, I. A PCM-water heat exchanger with polymeric hollow fibres for latent heat thermal energy storage: A parametric study of discharging stage. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 54, no. 4, p. 1285-1295. ISSN: 1429-2955.
  Detail

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; TUHOVČÁK, J. Tepelný model kompresoru. 2016.
  Detail

 • 2015

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Modelling fluid flow in a reciprocating compressor. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2015. p. 1-5. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  LINDOVSKÝ, P.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti. 2015.
  Detail

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Modelling of fluid flow and heat transfer in a reciprocating compressor. In 9th International Conference on Compressors and their Systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London, UK: IOP Conference Series, 2015. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2013

  CHARVÁT, P.; PECH, O.; HEJČÍK, J. Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Single phase heat transfer in minichannels. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; HEJČÍK, J. Experimental investigation of the thermal behaviour of a water- PCM heat exchanger for stabilization of water temperature. In Sborník příspěvků konference 24th International Symposium on Transport Phenomena 2013. 1. Yamaguchi: Tokyo University of Science Yamaguchi, 2013. p. 280-283.
  Detail

 • 2012

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat Transfer and Pressure Drop Measurement in Minichannels. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat Exchanger Leakage Problem Location. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2012. p. 188-191. ISBN: 978-80-7372-670-6. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HEJČÍK, J.; LANGER, J. Vliv zateplení na spotřebu tepla. In 31. Setkání kateder Mechaniky tekutin a Termomechaniky - Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 63-64. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail | WWW

 • 2011

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Small aircraft ECS optimization using 1D tool. Letecký zpravodaj, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 20-22. ISSN: 1211- 877X.
  Detail

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. 1D Simulation of heat transfer in cable channel. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, vol. LVI, no. 3, p. 69-71. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

 • 2010

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. 1D SIMULATION OF HEAT TRANSFER IN CABLE CHANNEL. In XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 67-68. ISBN: 978-80-248-2244- 0.
  Detail

 • 2009

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Vliv parametrů výměníku na výkonnost klimatizačního systému malých letadel a vrtulníků. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, vol. 2009, no. 6, p. 67-68. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

 • 2007

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Posouzení úpravy přehříváku pomocí zastínění poslední řady trubek. In Kotle a energetická zařízení 2007. Praha: TERIS, a. s., 2007. p. 0 ( p.)
  Detail

  HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P. 1D simulation of solar chimney. In XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Praha: ČVUT v Praze, F, Ústav mechaniky tekutina a eneregtiky, 2007. p. 29-30. ISBN: 80-86786-09- 9.
  Detail

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Heat and mass transfer for a flexographic press. In 15 th THERMO. Budapest, Hungary: MATE, Budapest, Hungary, 2007. p. 0 ( p.)ISBN: 978-963-06-3722- 0.
  Detail

  HEJČÍK, J.; SUNDÉN, B.; WANG, L. PIV Measurement of Separated Flow in a Square Channel With Streamwise Periodic Ribs on One Wall. JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING- TRANSACTIONS OF THE ASME, 2007, vol. 129, no. 7, p. 834 ( p.)ISSN: 0098- 2202.
  Detail

 • 2006

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. POUŽITÍ POLARIZAČNÍHO FILTRU PŘI MĚŘENÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY POMOCÍ TEKUTÝCH KRYSTALŮ. In Colloquium FLUID DYNAMICS 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. p. 43 ( p.)ISBN: 80-87012-01- 1.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; HEJČÍK, J. Vytápěcí systémy a klimatizace. Brno: FSI VUT v Brně, 2006. p. 1-93.
  Detail

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE. In Zborník príspevkov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2434- 3.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; JÍCHA, M.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; HEJČÍK, J.; JEDELSKÝ, J. Nové trendy v chlazení, klimatizaci a diagnostice automobilů. Brno: FIS VUT v Brně, 2006.
  Detail

 • 2005

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; HEJČÍK, J. Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci. VUT Brno: 2005.
  Detail

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. CFD Designing of the micro turbine recuperator. In Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Proceedings of the Heat- SET 2005 conference. Grenoble, Francie: CEA- Grenoble, 2005. p. 151 ( p.)ISBN: 2-9502555-0- 7.
  Detail

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. In Colloquium FLUID DYNAMICS 2005 Proceedings. Praha.: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. p. 49 ( p.)ISBN: 80-85918-94- 3.
  Detail

 • 2004

  HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU. In XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004. p. 27 ( p.)ISBN: 80-228-1333- 8.
  Detail

 • 2003

  HEJČÍK, J., JÍCHA, M. CFD MODELING OF CROSS CORRUGATED MICROTURBINE RECUPERATOR. In 2003 ASME International Mechanical Engineering Congress. The American Society of Mechanical Engineers, 2003. p. 41350 ( p.)ISBN: 0-7918-4663- 6.
  Detail

  HEJČÍK, J., JÍCHA, M. POROVNÁNÍ TEPLOSMĚNNÝCH POVRCHŮ REKUPERÁTORŮ SPALIN POMOCÍ CFD. In Colloquium FLUID DYNAMICS 2003. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2003. p. 27 ( p.)ISBN: 80-85918-83- 8.
  Detail

  HEJČÍK, J., JÍCHA, M. VYUŽITÍ CFD MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU VYSOCE VÝKONNÉHO REKUPERÁTORU SPALIN. In XXII. mezinárodní vědecká konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 80-7083-710- 1.
  Detail

 • 2002

  HEJČÍK, J., JÍCHA, M. Rekuperátor spalín jednoduché konštrukcie. In XXI. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Nitra: Slovenská polnohospodárska universita v NItre, 2002. p. 55 ( p.)ISBN: 80-8069-037- 5.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.