Publication detail

Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.

KATOLICKÝ, J. JÍCHA, M. HEJČÍK, J.

Original Title

Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.

English Title

Research on concurrent desulphurisation of flue gases and development of technology for its industrial application.

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Parametrická studie vlivu rotačního atomizéru a jeho geometrie na kvalitu spreje. Modelování proudění a transportu částic v reaktoru.

English abstract

Parametric study of the influence of rotary atomizer and its geometry on spray quality. Modelling of flow field and particle transport in the absorber.

Key words in English

rotary atomize,desulphurisation

Authors

KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; HEJČÍK, J.

RIV year

2005

Released

10. 11. 2005

Location

VUT Brno

Pages count

80

BibTex

@techreport{BUT65636,
  author="Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha} and Jiří {Hejčík}",
  title="Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci.",
  year="2005",
  address="VUT Brno",
  pages="80"
}