Publication detail

Rekuperátor spalín jednoduché konštrukcie

HEJČÍK, J., JÍCHA, M.

Original Title

Rekuperátor spalín jednoduché konštrukcie

English Title

Prime surface gas turbine recuperator

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Přehled různých konstrukcí tepelných výměníků - spalinových rekuperátorů. Diskutována vhodnost pro rekuperaci spalin a prezentován řešení s tav. prime surface. Provedena parametrická studie.

English abstract

Overview of different type of recuperators for gas turbines. Duscuśsion about availabiulity for gas turbines. So called prime surface recuperator is presented with parametric study.

Key words in English

tepelné výměníky, rekuperátor spalin, konstrukční provedení, optimalizace parametrů

Authors

HEJČÍK, J., JÍCHA, M.

RIV year

2002

Released

5. 6. 2002

Publisher

Slovenská polnohospodárska universita v NItre

Location

Nitra

ISBN

80-8069-037-5

Book

XXI.medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky

Pages from

55

Pages to

61

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT7257,
  author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
  title="Rekuperátor spalín jednoduché konštrukcie",
  booktitle="XXI.medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky",
  year="2002",
  pages="7",
  publisher="Slovenská polnohospodárska universita v NItre",
  address="Nitra",
  isbn="80-8069-037-5"
}