Publication detail

OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE

HEJČÍK, J. JÍCHA, M.

Original Title

OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE

English Title

Optimization of drying process of flexographics printing press

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá rozborem procesu sušení nanášených barev v případě flexotiskového stroje střední třídy, kdy jsou spočteny požadavky na množství vyměněného vzduchu za účelem dosažení maximálních přípustných koncentrací ředidla v sušícím vzduchu. V příspěvku je uveden výpočet sušení v jednotlivých fázích tisku, který je využit pro stanovení potřebného minimálního množství sušícího vzduchu. Následující část příspěvku se zabývá rozborem výsledků za účelem posouzení možných nedostatků sušícího procesu. Závěr příspěvku je pak věnován návrhům vedoucím k odstranění zjištěných nedostatků, včetně úvah směřujícím k dalšímu zefektivnění procesu sušení.

English abstract

This paper deals with analysis of the ink drying process of a middle class flexographics printing press. The minimal air change is calculated for different concentration levels of diluents. There is a calculation procedure for different drying processes suggested in the paper. The obtained results are presented, discussed and critical points of drying network are indicated.

Key words in English

ink drying, optimalization

Authors

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.

RIV year

2006

Released

1. 1. 2006

Publisher

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Location

Bratislava

ISBN

80-227-2434-3

Book

Zborník príspevkov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT20062,
  author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
  title="OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE",
  booktitle="Zborník príspevkov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky",
  year="2006",
  pages="5",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
  address="Bratislava",
  isbn="80-227-2434-3"
}