Publication detail

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

HEJČÍK, J. JÍCHA, M.

Original Title

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

English Title

Computational Modelling of Mixed Convection Heat Transfer in Smooth Tube

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.

English abstract

Paper deals with computational modelling of mixed convection in smooth tube. CFD simulations for Reynolds number range from 200 to 2100 were performed for a smooth tube with inner diametr 16mm. Obtained results were used to establish dependencies between Nusselt number and characteristic length and they were compared with published data.

Key words in English

CFD, mixed convection, heat transfer

Authors

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.

RIV year

2005

Released

1. 1. 2005

Publisher

Ústav termomechaniky AV ČR

Location

Praha.

ISBN

80-85918-94-3

Book

Colloquium FLUID DYNAMICS 2005 Proceedings

Pages from

49

Pages to

50

Pages count

2

BibTex

@inproceedings{BUT18238,
  author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
  title="Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce",
  booktitle="Colloquium FLUID DYNAMICS 2005 Proceedings",
  year="2005",
  pages="2",
  publisher="Ústav termomechaniky AV ČR",
  address="Praha.",
  isbn="80-85918-94-3"
}