Publication detail

Posouzení úpravy přehříváku pomocí zastínění poslední řady trubek

HEJČÍK, J. JÍCHA, M.

Original Title

Posouzení úpravy přehříváku pomocí zastínění poslední řady trubek

English Title

The assesment of super heater redesign

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku je prezentován počítačový model pro výpočet redukce přehřátí v přehříváku pomocí zastínění poslední řady trubek a porovnání s původním návrhem. Model vychází z určení individuálních a celkových odporů proti přenosu tepla ze spalin vně trubkového svazku a do páry uvnitř trubek. Model kombinuje řešení 1D s řešením 3D pomocí programu CFD výpočtové dynamiky tekutin, který sloužil k určení úhlového faktoru mezi stínícím plechem a řadou trubek.

English abstract

The computational model of heat transfer in power plant steam superheater is presented in this paper and used for evaluation of steam temperature inside shielded superheater. Two variants of shielding is mentioned and compared with original superheater design.

Keywords

přehřívák, přenos tepla, matematický model

Key words in English

superheater, heat transfer, computational model

Authors

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.

RIV year

2007

Released

19. 3. 2007

Publisher

TERIS, a. s.

Location

Praha

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT26081,
  author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
  title="Posouzení úpravy přehříváku pomocí zastínění poslední řady trubek",
  booktitle="Kotle a energetická zařízení 2007",
  year="2007",
  pages="6",
  publisher="TERIS, a. s.",
  address="Praha"
}