Ing.

Jiří Hejčík

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

+420 54114 3284
hejcik@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Modelování procesů v oblasti termofluidní mechaniky a techniky prostředí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 05 - Energetické technologie s minimalizovaným environmentálním dopadem, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov, zahájení: 01.02.2018, ukončení: 31.01.2020
  Detail

 • 2017

  Řešení přirozeného chlazení elektronického zařízení, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2013

  Vytvoření nového předmětu "Klimatizace a tepelná čerpadla" , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GPP101/11/P538, Přenos tepla v kruhových minikanálech, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Měření vlastností modulu rekuperátoru, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Plošné měření součinitelů přenosu tepla, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Vliv modelů turbulence na součinitel přestupu tepla, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  Konstrukční návrh částí rekuperátoru s použitím počítačového modelování, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail