Publication detail

Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti

LINDOVSKÝ, P. HEJČÍK, J. JÍCHA, M. KATOLICKÝ, J.

Original Title

Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti

English Title

Development of technologies for moisture separation

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Souhrnná výzkumná zpráva za dobu řešení projektu. Zpráva popisuje jednotlivá stádia řešení a dosažené výsledky v průběhu řešení.

English abstract

Research report for the period of the project. The report describes the various stages of the solution and the results obtained during the period of the project.

Keywords

Vlhký vzduch, odvlhčování, Boot strap

Key words in English

Moist air, dehumidification, Boot strap cycle

Authors

LINDOVSKÝ, P.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.

Released

30. 1. 2015

Pages count

13

BibTex

@misc{BUT134600,
  author="Petr {Lindovský} and Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha} and Jaroslav {Katolický}",
  title="Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti",
  year="2015",
  pages="13",
  note="summary research report - contract. research"
}