Publication detail

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU

HEJČÍK, J. JÍCHA, M.

Original Title

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU

English Title

CFD MODELLING OF HEAT TRANSFER AND PRESSURE LOSSES OF SPIRALLY CORRUGATED TUBE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možností stanovení součinitele přestupu tepla a tlakové ztráty v trubce se šroubovou drážkou pomocí počítačového modelování. Pro jeden demonstrativní případ jsou sestrojeny výpočtové sítě a provedeny simulace stacionárního a nestacionárního laminárního proudění a také stacionárního turbulentního proudění s různými modely turbulence. Výsledky simulací jsou vzájemně srovnány a diskutovány.

English abstract

This paper deals with the prediction of heat transfer and pressure losses of spirally corrugated tube by means of CFD simulations. The computations were done for a representative geometry. Both steady and unsteady flows were investigated for laminar and turbulent flows. The results are presented and discussed.

Key words in English

Heat transfer, CFD, Enhanced surface

Authors

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.

RIV year

2004

Released

1. 1. 2004

Publisher

Technická univerzita vo Zvolene

Location

Zvolen

ISBN

80-228-1333-8

Book

XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.

Pages from

27

Pages to

31

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT14451,
  author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
  title="MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU",
  booktitle="XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.",
  year="2004",
  pages="5",
  publisher="Technická univerzita vo Zvolene",
  address="Zvolen",
  isbn="80-228-1333-8"
}