Mgr. Ing.

Eva Ellederová

Ph.D.

FEEC, UJAZ – Assistant professor

+420 54114 6050
ellederova@vut.cz

Send BUT message

Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D.

Publications

 • 2020

  ELLEDEROVÁ, E. English for Information Technology. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. ISBN: 978-80-214-5836-9.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP. In Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Janíková, V.; Hanušová, S. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 189-221. ISBN: 978-80-210-9546-5.
  Detail | WWW

  ELLEDEROVÁ, E. Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice. Pedagogika, 2020, vol. 70, no. 1, p. 69-96. ISSN: 0031-3815.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  ELLEDEROVÁ, E. Evaluation of an ESP Coursebook Quality: Design-Based Research. In 12th Innovation in Language Learning International Conference Proceedings. Conference proceedings. Innovation in Language Learning. 12th Edition. 12. Bologna: Filodiritto Editore, 2019. p. 278-284. ISBN: 978-88-85813-80-9. ISSN: 2384-9509.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Design-Based Research of an ESP Coursebook: Evaluation of the Coursebook Pilot Version. Folio - Journal of the Materials Development Association, 2019, vol. 19, no. 1, p. 32-39. ISSN: 1357-406X.
  Detail | WWW

  ELLEDEROVÁ, E. An ESP Coursebook Evaluation: Teachers' and Students' Viewpoints. In Research in Foreign Language Pedagogy. Janíková, V.; Hanušová, S. Brno: Masarykova Univerzita, 2019. p. 149-165. ISBN: 978-80-210-9217-4.
  Detail

 • 2018

  ELLEDEROVÁ, E. Design-based Research of a Coursebook for ESP: The Concept and Research Methodology. In Research in Foreign Language Teaching and Learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Janíková, V.; Hanušová, S. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 69-81. ISBN: 978-80-210-8869-6.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. English for Information Technology. Brno: 2018. p. 1-197.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Design-Based Research of an ESP Coursebook: Results of a Questionnaire Survey. GRANT Journal, 2018, vol. 7, no. 1, p. 27-31. ISSN: 1805-0638.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Project of Design-Based Research of an ESP Coursebook. In Teaching English for Specific Purposes at Universities. Brno: VUT, 2018. p. 38-52. ISBN: 978-80-214-5741-6.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. English for Specific Purposes Materials Development: Design-Based Research Methodology. Folio - Journal of the Materials Development Association, 2018, vol. 18, no. 2, p. 8-13. ISSN: 1357-406X.
  Detail

 • 2017

  ELLEDEROVÁ, E. Konstrukční výzkum ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 2017, vol. 27, no. 3, p. 419-449. ISSN: 1211-4669.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ELLEDEROVÁ, E. Design-based research of an e-coursebook for ESP. In 10th International Conference ICT for Language Learning - Conference Proceedings. International Conference ICT for Language Learning - Conference Proceedings. 10. Padova: Librerian Universitaria, 2017. p. 410-415. ISBN: 978-88-6292-806-9. ISSN: 2420-9619.
  Detail

 • 2016

  ELLEDEROVÁ, E. FCE Use of English Practice – A Set of Four Parts with Key: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: 2016. p. 1-151.
  Detail

 • 2015

  ELLEDEROVÁ, E. CAE Use of English Practice – A Set of Four Parts with Key: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: 2015. p. 1-161.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Grammar and Word Formation for CAE – Practical English HPA3. Brno: VUT FEKT, 2015. p. 1-79.
  Detail

 • 2006

  ELLEDEROVÁ, E. Science and Technology. Brno: Střední průmyslová škola chemická, 2006. p. 1-240.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.