Publication detail

Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka

ELLEDEROVÁ, E.

Original Title

Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka

English Title

Design-Based Research of an ESP Coursebook

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Předložená publikace představuje koncepci konstrukčního výzkumu, který je pro učitele odborného anglického jazyka výzvou, jak se vypořádat s řešením komplexních úkolů týkajících se tvorby kurikula v dynamických kontextech pedagogické praxe. Tvorba učebních materiálů pro výuku odborného anglického jazyka se stává v akademickém prostředí samozřejmostí, avšak méně často dochází k tomu, aby si učitelé kvalitu materiálů ověřovali prostřednictvím výzkumného šetření. Autorka popisuje metodologii a diskutuje výsledky konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku odborného anglického jazyka, jehož dualistický přínos spočívá v postupném zdokonalování učebnice a v produkci konstrukčních principů, které nejen validují teorie tvorby učebnic anglického jazyka, ale současně také vyvíjí teorie týkající se tvorby učebnic pro výuku odborného anglického jazyka.

English abstract

The monograph "Design-Based Research of an ESP Coursebook" frames the concept of design-based research, which is a challenge for ESP teachers who deal with the solution of complex tasks related to curriculum design in dynamic contexts of educational practice. The design of ESP learning materials is becoming a matter of course in the academic environment, but it is less common for teachers to evaluate the quality of the materials through research. The author describes the methodology and discusses the results of the design-based research of an ESP coursebook,, whose two-fold yield lies in the gradual development of the coursebook and in the production of design principles that not only validate theories of English language coursebooks design but also develop theories related to ESP coursebooks.

Keywords

konstrukční výzkum; učebnice odborného anglického jazyka; hodnocení učebnic; teorie osvojování cizího jazyka; konstrukční principy; řečové dovednosti; odborná slovní zásoba; jazykové funkce

Key words in English

design-based research; ESP coursebook; coursebooks evaluation; SLA theories; design principles; language skills; technical vocabulary; communicative functions

Authors

ELLEDEROVÁ, E.

Released

22. 2. 2023

Publisher

Masarykova univerzita

Location

Brno

ISBN

978-80-280-0266-4

Book

Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka

Edition

Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe

Edition number

1

Pages count

376

URL

Full text in the Digital Library

BibTex

@book{BUT180655,
 author="Eva {Ellederová}",
 title="Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka",
 year="2023",
 publisher="Masarykova univerzita",
 address="Brno",
 series="Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe",
 edition="1",
 pages="376",
 doi="10.5817/CZ.MUNI.M280-0267-2022",
 isbn="978-80-280-0266-4",
 url="https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2219"
}