Publication detail

Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP

ELLEDEROVÁ, E.

Original Title

Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP

English Title

Design and Evaluation of ESP Coursebooks

Type

book chapter

Language

Czech

Original Abstract

Tato studie poskytuje konceptuální rámec designu a procesu hodnocení učebnic pro výuku ESP . První kapitola uvádí základní charakteristiky kvalitních učebnic z pohledu různých autorů, popisuje role, které učební materiály při výuce ESP plní, řeší problematiku jejich obsahu a autenticity, zabývá se faktory, které je nezbytné při vlastním designu učebnice zohlednit včetně role učitelů, kteří materiály vytváří a pracují s nimi. Klíčovou částí kapitoly je vymezení principů designu učebnice pro výuku ESP, které vychází z teorií osvojování cizího jazyka a popis samotného modelu procesu designu učebnice týkající se adaptace dostupných materiálů a tvorby nových materiálů včetně návrhu základních kroků designu jedné lekce učebnice. Druhá kapitola vychází z obecných přístupů a zásad hodnocení učebnic, diskutuje proces hodnocení učebních materiálů pro výuku ESP a uvádí příklady seznamů hodnotících kritérií (tzv. checklists), jejichž návrh představuje jeden z dílčích cílů našeho výzkumného projektu konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP.

English abstract

This study provides a conceptual framework for ESP coursebooks design and evaluation. The first chapter presents basic characteristics of high-quality coursebooks, discusses roles and authenticity of learning materials and deals with the factors that are necessary to take into consideration during their design including the roles of teachers who design and use learning materials. The crucial part of the chapter is a specification of the design principles of an ESP coursebook that are based on the theories of second language acquisition. The second chapter discusses a process of ESP learning materials evaluation and gives examples of different checklists whose design is one of the intermediate objectives of my ESP coursebook design-based research.

Keywords

ESP; učební materiály; teorie osvojování cizího jazyka; komunikační přístup; nosný obsah; skutečný obsah; autenticita; aktivity založené na dovednostech; aktivity založené na úlohách; kritéria hodnocení učebnic

Key words in English

ESP; learning materials; theories of second language acquisition; communicative approach; carrier content; real content; authenticity; skill-based activities; task-based activities; coursebook evaluation criteria

Authors

ELLEDEROVÁ, E.

Released

26. 2. 2020

Publisher

Masarykova univerzita

Location

Brno

ISBN

978-80-210-9546-5

Book

Výzkum v didaktice cizích jazyků II

Edition

Janíková, V.; Hanušová, S.

Edition number

1

Pages from

189

Pages to

221

Pages count

33

URL

BibTex

@inbook{BUT162496,
 author="Eva {Ellederová}",
 title="Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP",
 booktitle="Výzkum v didaktice cizích jazyků II",
 year="2020",
 publisher="Masarykova univerzita",
 address="Brno",
 series="Janíková, V.; Hanušová, S.",
 edition="1",
 pages="189--221",
 isbn="978-80-210-9546-5",
 url="https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1937/5178/2800-1/0#preview"
}