Organizační struktura

Technologická rada

Kompetence

Účelem činnosti Technologické rady VUT je poradenství rektorovi formou technologických konzultací ve věcech rozvoje IS/IT na VUT. Jejím zřizovatelem je rektor. Její jednací řád je upraven Směrnicí č. 5/2021.

Kontaktní údaje

Technologická rada
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková