Organizační struktura

Stavební komise VUT

Kompetence

Stavební komise VUT je odborným poradním orgánem rektora v oblasti plánování a přípravy výstavby a oprav dlouhodobého movitého majetku.

Účelem komise je posoudit investiční záměry na VUT a plán jejich financování, doporučit je rektorovi ke schválení včetně stanovení priorit a časového plánu jejich realizace.


Zápisy z jednání

Kontaktní údaje

Stavební komise VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel