Organizační struktura

Výbor pro integrované řízení rizik

Kompetence

Výbor pro integrované řízení rizik, jehož zřizovatelem je rektor, se zabývá těmito činnostmi:
  1. projednává aktuální stav identifikovaných rizik a jejich vývoj v čase,
  2. vyhodnocuje jednou ročně metodiku pro řízení rizik na VUT a v případě potřeby navrhuje její úpravy,
  3. doporučuje, která identifikovaná rizika ze součástí VUT anebo z požadavků rektora řešit na celouniverzitní úrovni,
  4. monitoruje a vyhodnocuje informace o rizicích řešených na celouniverzitní úrovni,
  5. navrhuje personální složení pracovního týmu pro řešení konkrétního celouniverzitního rizika,
  6. na návrh předsedy projednává jím zpracovanou souhrnnou zprávu o řízení rizik za daný kalendářní rok.
 

Kontaktní údaje

Výbor pro integrované řízení rizik
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel