Organizační struktura

Výbor pro řízení rizik

Kompetence

Výbor na základě informací a zpráv poskytovaných od manažerů rizik a interního auditora kontroluje a vyhodnocuje stav opatření, která byla přijata k zamezení nebo ke zmírnění klíčových rizik identifikovaných, analyzovaných a zpracovaných do aktuální mapy rizik.

Kontaktní údaje

Výbor pro řízení rizik
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel