Organizační struktura

Rada pro informační systém

Kompetence

Rada pro informační systém je poradním orgánem rektora. Členy rady pro informační systém jmenuje rektor na návrh prorektora pověřeného řízením této oblasti. Posláním Rady pro informační systém je zejména stanovení koncepce a směřování vývoje informačních technologií na VUT. K řešení operativních problémů informačních systémů jsou na fakultách a součástech ustanoveni systémoví integrátoři.

Kontaktní údaje

Rada pro informační systém
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel