Organizační struktura

Rada pro informační systém

Kompetence

Rada pro informační systém VUT odpovídá rektorovi, který je jejím zřizovatelem, za poradenství v oblasti strategie, koncepce a obecných pravidel užívání informačního systému. Rada ve své činnosti zahrnuje oblasti informační a komunikační technologie včetně vytváření nástrojů pro nové přístupy ke vzdělávání vycházející z koncepce státní politiky ve vzdělávání.

Kontaktní údaje

Rada pro informační systém
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel