Kompetence

Odbor zabezpečuje zejména:

 • poskytování právních konzultací a poradenství,
 • zpracování právní dokumentace,
 • zastupování VUT v soudních sporech a řízeních dle soudního řádu správního,
 • řízení, zpracovávání, výklad a správu vnitřní legislativy VUT,
 • rozpracování a interpretaci externí legislativy ve vnitřních předpisech VUT a vnitřních normách VUT,
 • vymáhání pohledávek, insolvenční řízení,
 • právní audit,
 • koordinaci přípravy, navrhování a kontroly právních nastavení smluv,
 • správu rektorátních smluv,
 • metodickou podporu evidence a uveřejňování smluv,
 • správu živnostenských oprávnění,
 • agendu náhradové komise,
 • agendu zajištění svobodného přístupu k informacím,
 • zastupování VUT v trestním řízení, podávání trestních oznámení a opravných prostředků,
 • řízení strategických partnerství a účastí VUT v jiných právnických osobách.

Kontaktní údaje

Právní odbor
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel