Organizační struktura

Odbor veřejných zakázek

Kompetence

Odbor zabezpečuje zejména:

  • koordinaci, standardizaci a sjednocování praxe zadávání veřejných zakázek na VUT,
  • metodickou podporu součástem VUT při zadávání veřejných zakázek,
  • organizaci a administraci zadávání veřejných zakázek Rektorátu a na žádost též veřejných zakázek součástí VUT, včetně vedení jejich průběžné evidence,
  • koordinaci, organizaci a administraci centralizovaných zakázek,
  • dohled a kontrolu nad dodržováním vybraných smluv,
  • zastupování VUT ve správních řízeních a sporech ve věci veřejných zakázek,
  • evidenci správních řízení a sporů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek,
  • správu elektronických nástrojů veřejného zadávání.
       

Kontaktní údaje

Odbor veřejných zakázek
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel