Organizační struktura

Odbor spisové služby

KOMPETENCE

  • dohled na výkon spisové služby na VUT,
  • administrace elektronického systému spisové služby,
  • poskytování metodické pomoci, konzultací a školení pro oblast spisové služby,
  • tvorba a aktualizace spisového řádu a spisového a skartačního plánu,
  • správa spisovny Rektorátu,
  • plnění funkce podatelny a výpravny dokumentů pro Rektorát a určené součásti VUT
  • plnění funkce výpravny pro určené součásti VUT,
  • správa datové schránky VUT,
  • správa oficiální emailové adresy VUT.

Kontaktní údaje

Odbor spisové služby
Rektorát VUT
Klatovská 18a, Ponava, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková