Organizační struktura

Oddělení marketingu

Kompetence

Oddělení marketingu zabezpečuje zejména:

  • formulování marketingové strategie VUT, řízení a zajištění marketingu vzdělávání, marketingu výzkumu a institucionálního marketingu, marketingu společenské (třetí) role VUT a zahraničního marketingu,
  • správu vizuálního stylu VUT a koordinaci propagace značky VUT,
  • plánování, přípravu a zajištění realizace marketingových akcí, včetně účasti VUT na tuzemských i zahraničních veletrzích ve spolupráci s Oddělením internacionalizace, Odborem studijních záležitostí a Odborem výzkumu a vývoje,
  • přípravu, organizaci a zajištění akademických, protokolárních, ceremoniálních, institucionálních, společenských a veřejných obřadů, slavností a akcí, vyjma těch v působnosti Kanceláře rektora, a současně podpora těch akcí, které jsou v působnosti Kanceláře rektora,
  • vnitřní marketing,
  • přípravu, realizaci a uplatnění propagačních tiskovin, prezentací a reklamních předmětů VUT,
  • sponzoring a fundraising vč. partnerského programu,
  • vztahy s absolventy,
  • řízení reklamy a vztahů s veřejností (public relations) vč. souvisejících smluvních vztahů a jejich správy,
  • vyhodnocování marketingové účinnosti a efektivnosti marketingu.

Kontaktní údaje

Oddělení marketingu
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková