Organizační struktura

Kancelář rektora

KOMPETENCE

Kancelář rektora zabezpečuje zejména přípravu a vykonávání rozhodnutí rektora a dalších orgánů VUT a provádí řízení institucionálních informací a související zajištění vnitřních a vnějších komunikací VUT, přičemž zajišťuje:

 • administrativní zajištění výkonu funkce rektora,
 • podmínky pro činnost rektora a v nezbytných případech též pro činnost dalších orgánů VUT,
 • podmínky pro činnost Správní rady VUT v souladu se Statutem Správní rady VUT,
 • činnost Kolegia rektora a dalších poradních sborů a pracovních skupin dle Statutu VUT,
 • plánování, přípravu, koordinaci a zajištění organizace institucionálních návštěv, jednání a akcí na úrovni rektora vč. koordinace účasti a zastoupení rektora a vedení VUT na společenských akcích.

Kancelář rektora dále zabezpečuje přímé řízení agend:

 • bezpečnostního ředitele,
 • pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • podpůrného orgánu Ministerstva spravedlnosti pro střet zájmů dle zák. č. 159/2006 Sb.,
 • správce informačních systémů (pro dohled nad konzistencí a rozvojem IS VUT),
 • koordinátora rovných příležitostí a agendy sociálního bezpečí,
 • tiskové mluvčí,
 • koordinátora institucionálních akcí,
 • osoby příslušné k přijímání a řešení oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující legislativy.

V kanceláři rektora je vymezeno tiskové oddělení, které zajišťuje:

 • řízení mediálních vztahů a publicity VUT, komunikace s médii včetně přípravy tiskových zpráv, mediálních a jiných prezentací VUT a poskytování mediální podpory publicity fakult a součástí,
 • tvorbu a správu časopisu VUT a elektronického časopisu,
 • správu a koordinaci komunikace na sociálních sítích.


Kontaktní údaje

Kancelář rektora
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel