Organizační struktura

Ekonomický odbor

KOMPETENCE

Odbor zabezpečuje zejména:

 • provozní a investiční účetnictví,
 • agendu daní a cel,
 • komunikaci s orgány finanční správy dle daňového řádu,
 • bankovní a hotovostní operace (vč. pokladny, bankovního systému),
 • správu a účtování majetku a investic,
 • vedení účetnictví a daní pro Rektorát a vybrané součásti VUT,
 • zpracování účetní závěrky VUT,
 • správu bankovního elektronického systému,
 • agendu optimalizace bankovních operací a vedení účtů včetně řízení kurzových rizik,
 • inventarizaci majetku,
 • metodiku účetnictví a daní,
 • podporu externímu auditorovi v rámci procesu ověřování účetní závěrky VUT.
 • výkon finanční kontroly
 • příprava podkladů pro výroční zprávu o hospodaření VUT,
 • správa a rozvoj ekonomických metod a aplikací.

Kontaktní údaje

Ekonomický odbor
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Ekonomický odbor - lidé

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková