Kompetence

Archiv zabezpečuje zejména:

  • výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení,
  • přebírání, třídění, zpracovávání a inventarizaci převzatých archiválií,
  • vedení příslušné evidence archiválií podle archivního zákona,
  • bezpečné uložení archiválií,
  • zajišťování všestranné péče o archiválie VUT,
  • vyhledávání a předkládání archiválií vyžádaných z archivu VUT ke správním a badatelským účelům,
  • provádění inventury archiválií vyhlášené Ministerstvem vnitra,
  • plnění dalších povinností plynoucích z úschovy a správy archiválií.

Provozní informace

Badatelna Archivu VUT v Brně (Klatovská 18a)
pondělí–čtvrtek: 9–12 hod., 13–16 hod.
Nutná telefonická domluva předem (vedoucí Archivu)

Spisovna rektorátu (Antonínská 1)
Provoz spisovny zajišťují zaměstnanci Odboru spisové služby

Kontaktní údaje

Archiv
Rektorát VUT
Klatovská 18a, Ponava, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Bc. Martin Kotačka