• Krizový štáb je poradním orgánem rektora. Byl zřízen za účelem operativního řešení situace ohledně epidemie onemocnění Covid-19. Krizový štáb rovněž implementuje kroky v návaznosti na státní opatření reagující na epidemii.
  • Dotazy lze Krizovému štábu zasílat na adresu krizovystab@vutbr.cz.

Kontaktní údaje

Krizový štáb
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel