Organizační struktura

Etická komise VUT

Etická komise VUT je ustavena rektorem za účelem posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu VUT a přestupků proti němu. Členem tohoto poradního orgánu může být jmenován akademický pracovník nebo jiný zaměstnanec VUT, který má v akademické obci všeobecnou důvěru pro své morální vlastnosti a vztah ke kolegům i VUT jako celku.

Kontaktní údaje

Etická komise VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková