Organizační struktura

Dozorčí rada KaM

Poslání

Dozorčí rada Kolejí a menz VUT dohlíží na hospodaření a uskutečňování další činnosti Kolejí a menz VUT. Radu zřizuje rektor. V rámci své působnosti dozorčí rada projednává a doporučuje rektorovi ke schválení či neschválení zejména:

  1. výroční zprávu KaM,
  2. zprávu o hospodaření KaM,
  3. návrh investičních akcí KaM,
  4. návrh interního finančního plánu KaM,
  5. návrh kolejního řádu a návrh menzovního řádu,
  6. návrh ubytovací smlouvy,
  7. pravidla pro přidělování míst pro ubytování v kolejích,
  8. návrh Statutu a Organizačního řádu KaM a jejich případných změn.

Kontaktní údaje

Dozorčí rada KaM
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel